Västtrafik

Risk för problem i tågtrafiken i Västsverige

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 10:26 CET

DSB Väst AB har lämnat information om sin ekonomiska situation som gör att man kan befara att företaget inte klarar sina åtaganden kring tågtrafiken i Västsverige. För att säkerställa att kunderna drabbas så lite som möjligt pågår nu förberedelser från Västtrafiks sida för ett eventuellt övertagande av en annan operatör.

DSB Väst har idag avtal som omfattar all pendeltågs- och regiontrafik i Västra Götaland, med undantag för trafiken på Kinnekullebanan, samt trafik till Nässjö i Jönköpings län. Även om Västtrafik har en beredskap för sådana här händelser finns det risk att tågtrafiken som DSB Väst idag kör för Västtrafik kommer att drabbas av stillestånd under en period.

– Med den information Västtrafik nu fått om de ekonomiska problemen inom DSB Väst så måste vi agera, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Bakgrunden är en lång period av problem i tågtrafiken där DSB Väst inte kunnat erbjuda trafik enligt avtalet med Västtrafik. DSB Väst har därför varnats av Västtrafik. På senare tid har det även visat sig att DSB Västs ekonomiska situation är mycket pressad, vilket gör det svårt för bolaget att leva upp till de krav som finns i avtalet med Västtrafik.

Med i förhandlingarna för Västtågen finns också Västtrafiks samarbetspartners Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik. Det är ännu för tidigt att säga om det kommer att krävas ett operatörsbyte. Alla parter arbetar för att lösa situationen så snabbt som möjligt.

Västtrafik kommer inte att lämna ytterligare kommentarer i nuläget. Så snart det finns ny information kommer Västtrafik att förmedla denna bland annat via www.vasttrafik.se och genom pressmeddelande.

Västtrafiks presstjänst 0771 - 41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.