Banverket

Risk för störningar i tågtrafiken under stor del av veckan

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:01 CET

Banverket kallar in all tillgänglig personal under kommande vecka för att få bukt med de störningar som snön orsakar för järnvägstrafiken. Helgens snöoväder kommer trots det att ge fortsatta problem för tågtrafiken under stor del av veckan.

Under helgen har flera banor av säkerhetsskäl stängts för tågtrafik för att inte tåg ska fastna i snömängderna.

Inför måndagen ser det ut som att vi troligen kommer att ha störst problem i Stockholm. Banverket planerar för att köra kvartstrafik i SL-systemet. Det innebär att endast så kallade insatspendlar ställs in.

Vi kan vänta oss problem med fjärrtrafiken under måndagen eftersom vårt system fortfarande är väldigt störningskänsligt. 

När det gäller godstransporter kommer vi i första hand att försöka få fram högvärdigt gods, det vill säga fyller viktiga funktioner i samhället. 

Banverket har under hela helgen haft nära kontakter med järnvägsföretagen för att kunna hantera den svåra situationen som har varit och till viss del kommer att fortsätta under den kommande veckan. Beslut om reduceringar i trafiken och stängning av banor sker hela tiden i samråd med järnvägsföretagen.

Vi rekommenderar alla resenärer att ha goda tidsmarginaler för sitt resande eller att undvika resor som inte är absolut nödvändiga. Vi hänvisar till respektive järnvägsföretag för detaljerad information om specifika tåg. Information om tågavgångar och ankomster finns också under trafikinformation på Banverkets webbplats.

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.