Kristdemokraterna, KD

Risk för uppehåll i bostadsbyggandet med rödgrön politik

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 16:10 CEST

En genomgång av de rödgrönas bostadspolitik visar att risken för att byggandet av hyresrätter kommer att avstanna vid en rödgrön valseger är stor. Enligt beräkningar kan så många som 2500 av de 6500 som planeras att byggas nästa år senareläggas.

- Det är glädjande att bostadsbyggandet efter finanskrisen tagit fart. Risken nu är att bostadsbyggandet stannar upp i väntan på nya rödgröna subventioner som endast kommer att räcka till två tredjedelar av det nu förväntade byggandet, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD).
Byggandet av flerbostadshus fördubblades första halvåret i år jämfört med förra året. Det tyder på att den bostadspolitik som alliansen drivit som inneburit ett nytt regelverk för de kommunala bostadsbolagen och hyressättningen, införandet av ägarlägenheter, ny plan- och bygglagstiftning med mera har varit rätt.
- De rödgröna vill istället subventionera fram ett byggande av 40 000 bostäder till 2016 trots att kommunerna enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät tror att det påbörjas 40000 bostäder redan nästa år. Boverket har en lägre siffra i sin prognos för 2011 som är 26 000 bostäder varav 6 500 är hyresrätter. Enligt vår genomgång räcker de rödgröna subventionerna 2011 på 500 miljoner kronor till cirka 4 000 av dem. Vad som händer med de övriga 2 500 hyresrätterna är oklart eftersom få om någon kommer att bygga hyresrätter utan subventioner givet att subventioner införs av en rödgrön regering.

För mer information:
Mia Widell Pressekreterare hos Mats Odell Tel: 070-353 49 66