Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Risk hamna fel i rehabiliteringskedjan

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:08 CEST

Personer med funktionsnedsättning, allvarliga skador och sjukdomar behöver ofta lång och återkommande rehabilitering.
- Den gruppen riskerar nu att hamna fel i rehabiliteringskedjan med den nya tidsgränsen för sjukskrivningen, säger Inga-Britt Lindström, förbundsordförande för FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter).

Den nya tidsgränsen för sjukskrivningen, som trädde i kraft den 1 juli i år, är främst utformad för personer med olika belastningsbesvär. Där kan ett byte av arbete och arbetsuppgifter vara bästa lösningen. Personer med funktionsnedsättning, allvarliga skador och sjukdomar behöver däremot ofta långvarig och återkommande rehabilitering som utförs av professionella yrkesutövare, exempelvis arbetsterapeuter. Den gruppen riskerar nu att hamna fel i rehabiliteringskedjan i och med den nya tidsgränsen för sjukskrivningen, konstaterar Inga-Britt Lindström i sin ledare i nummer 5 i tidningen Arbetsterapeuten.

I förbundets remissvar på Socialdepartementets promemoria om införandet av en rehabiliteringskedja, pekade man just på detta problem för att undvika en situation där en person är "för frisk för sjukpenning men för sjuk för att arbeta".

I regeringens utredning"Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder" (SOU 2008:66), som kom den 18 juni, har man gjort en översikt av de metoder som används vid bedömningen av arbetsförmågan hos sjukskrivna. Rapportens slutsats är att det är svårt att bedöma begrepp som arbetsförmåga, att det kan uppfattas på många olika sätt.

Utredningen visar även att Sjukförsäkringen har mycket att vinna på att man vid bedömningar av rätten till sjukersättning fokuserar på att klargöra funktionstillståndet hos individen och hur detta är relaterat till arbetsförmågan.

Man föreslår därför att Försäkringskassan utvecklar och utvärderar effekterna av de bedömningsinstrument som idag används inom verksamheten för rätten att bedöma sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.

- Alla som arbetar med människor som ska in i eller återgå i arbete, bör ta del av den här utredningen, däribland arbetsterapeuter. Den ger viktig kunskap, säger Inga-Britt Lindström.

Utredningen kommer att följas upp med en grundlig analys av arbetsförmågan och sjukdomsbegreppet.

- Att ha kunskap om individens resurser och hinder när det gäller förmågan att utöva aktivitet och handling i en given situation är centralt i den arbetsterapeutiska professionen. Det är även en förutsättning för att kunna ta ställning till personens möjligheter att kunna utföra sina arbetsuppgifter i eller inför en anställning vilket forskning på området visat, säger Inga-Britt Lindström.

________________________________________________________________

För mer information kontakta:

Inga-Britt Lindström, förbundsordförande FSA, 08-466 24 47, mobil: 0733-66 24 47

Catharina B Tunestad, redaktör Arbetsterapeuten, 08-466 24 98, mobil: 0733-66 24 98