Konsumentverket

Riskabel vippgunga måste snarast förbättras

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:29 CEST

Den typ av vippgunga som orsakade ett barns död för en tid sedan bör skyndsamt åtgärdas. Gungan är vanlig på daghem och i lekparker. I väntan på att leverantören förbättrar konstruktionen, ska samtliga vippgungor från företaget förses med en tydlig varningstext, kräver Konsumentverket.

Den aktuella vippgungan är ett vanligt lekredskap i Sverige och andra länder, och har funnits länge. Den tragiska dödsolyckan inträffade när ett litet barn föll av en vippgunga på sitt dagis och slog huvudet i fotstödet, en stålstång.

- Det finns inbyggda risker med den här typen av gunga. Barnen kan falla i gungans öppningar mellan plattformen och sitsen. Därför kräver vi nu av företaget att samtliga gungor omkonstrueras så snart som möjligt. Innan det sker måste de gungor som finns ute förses med en tydlig varningstext, säger Jan Sjögren, chef för barnsäkerhetsarbetet på Konsumentverket.

Varje kommun och fastighetsägare som satt upp gungor av den här typen kan också göra egna bedömningar och vidta ytterligare försiktighetsåtgärder, påpekar Konsumentverket. Verket vill uppmärksamma föräldrar, dagispersonal och andra på de säkerhetsbrister som finns på gungor av den här typen så länge företaget inte hunnit göra de förbättringar som verket nu kräver.

Den aktuella vippgungan har beteckningen Fågelflock M 14612 och kommer från företaget Kompan AB. Konsumentverket kommer noga att följa att företaget skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder. Verket uppmanar samtidigt andra företag som sålt liknande lekredskap att se över sina produkter med tanke på riskerna och vidta lämpliga åtgärder för att öka barnens säkerhet.

Kontaktpersoner

Karin Zetterberg tel 08-429 05 21 och Jan Sjögren tel 08- 429 05 73