Statens folkhälsoinstitut

Riskbruk av alkohol hänger ofta ihop med andra ohälsosamma levnadsvanor

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2012 08:00 CET

Personer med riskabla alkoholvanor uppger i högre grad än personer som dricker mindre att de även har andra ohälsosamma levnadsvanor - de äter mindre hälsosamt, de brukar tobak dagligen och de har en stillasittande fritid. Det visar ny sammanställd data från den nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut genomför varje år.

 I dag, under den nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol, presenterar Statens folkhälsoinstitut en ny analys av folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” om sambandet mellan riskabla alkoholvanor och andra levnadsvanor samt läkemedelsbruk. Siffrorna visar att personer med riskabla alkoholvanor oftare än andra har en stillasittande fritid, lågt intag av frukt och grönt och ett dagligt tobaksbruk. De använder också i högre grad än andra läkemedel mot smärta, sömnlöshet, ångest och depression.

­- Vi ser också att män oftare än kvinnor har flera levnadsvanor som kan orsaka sjukdom och förtida död. Nästan två av tio svenska män, mot en av tio kvinnor, har två av faktorerna riskabla alkoholvanor, dagligt tobaksbruk, stillasittande fritid och dåliga kostvanor, säger Pi Högberg, kvalificerad utredare på Statens folkhälsoinstitut.

Knappt hälften, 42 procent, av de som har riskabla alkoholvanor uppger i folkhälsoenkäten att de vill dra ned på sin konsumtion. Andelen som anser sig behöva stöd för att klara av detta är endast 7 procent. Detta kan jämföras med dagligrökare, där 72 procent vill sluta röka och 32 procent anser sig behöva stöd i det, eller de med stillasittande fritid, där 82 procent vill öka sin fysiska aktivitet och 36 procent anser sig behöva stöd. 

– En av orsakerna till detta kan vara att det inte är så känt vilka långsiktiga effekter på hälsan riskbruket av alkohol har. Här har aktörer på alla nivåer i samhället som arbetar förebyggande en viktig roll, säger Pi Högberg.

För ytterligare information kontakta Pi Högberg, kvalificerad utredare Statens folkhälsoinstitut, telefon: 063-199660, eller Silvia Ernhagen, presschef Statens folkhälsoinstitut, telefon 076 113 10 82.

Under vecka 45 genomförs en nationell uppmärksamhetsvecka kring riskbruk av alkohol. I år uppmärksammar Statens folkhälsoinstitut, gemensamt med det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS; http://www.natverket-hfs.se/), de aktiviteter som pågår regionalt och lokalt, över hela landet och av många olika aktörer. Se hela listan av aktiviteter på www.fhi.se .

 

 

Fakta om undersökningen, riskabla alkoholvanor och riskbruk av alkohol

 • I den årliga nationella enkäten Hälsa på lika villkor finns fyra frågor som rör alkohol, varifrån ett summaindex beräknas för att mäta riskabla alkoholvanor. De tre första frågorna kommer från frågeinstrumentet AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), som har utvecklats av Världshälsoorganisationen i syfte att identifiera personer vars alkoholkonsumtion kan skada deras hälsa. Den fjärde frågan identifierar berusningsdrickande. Mer om definitionerna i folkhälsoenkäten på http://www.fhi.se/PageFiles/12380/A-2011-09-Syfte-o-bakgrund-till-fragorna-i-halsoenkaten.pdf. I denna analys om sambanden mellan alkohol och andra livsstilsfaktorer användes sammanslagna data för åren 2008-2011.
 • Inom hälso- och sjukvården talar man ofta om riskbruk när en man dricker mer än 14 standardglas per vecka och en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka, trots att steget från liten risk till förhöjd risk är flytande. Förhöjd risk finns även vid så kallat berusningsdrickande. En vanlig definition för detta är 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle för män, och 4 eller mer för kvinnor. Ett standardglas (12 gram alkohol) motsvarar något av följande:
  • 2 flaskor lättöl
  • 50 cl folköl
  • 33 cl starköl
  • 12-15 cl vin
  • 8 cl starkvin
  • 4 cl sprit
 • Känsligheten för vad som är riskabel alkoholkonsumtion varierar från person till person.

Funderar du över dina alkoholvanor? Ring Alkohollinjen på 020-84 44 48, gå in på http://www.Alkohollinjen.se/, eller pröva det internetbaserade självhjälpsprogrammet Alkoholhjälpen http://www.Alkoholhjalpen.se.