Landstinget i Jönköpings län

Riskbruk av alkohol, seminariedag på Höglandssjukhuset

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:21 CEST

Ett ”nytt” sätt att förhindra alkoholproblem på arbetsplatsen presenteras på utbildningsdagen som anordnas i samarbete mellan Arbetsmiljöenheten, Landstinget i Jönköpings län och Riskbruksprojektet.

Dag: Onsdagen 26 april, 2006
Tid: Klockan 09.30 – 12.30
Plats: Aulan, Höglandsjukhuset, Eksjö

Massmedia är välkomna att lyssna under förmiddagen. Vid klockan 11.00 finns tid för att ställa frågor till Ulric Hermansson och arrangörerna.

Ulric Hermansson är medicine doktor och socionom. Han arbetar med alkohol och drogfrågor kopplat till arbetslivet sedan många år. Han är forskare knuten till Karolinska Institutet i Stockholm och Riskbruksprojektet för FHV (företagshälsovården).
Syftet med utbildningsdagen är att presentera motiv, erfarenheter och möjliga metoder att upptäcka och åtgärda riskbruk av alkohol på en arbetsplats.

Ohälsa och skador
Förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion kan leda till ökad risk för ohälsa bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, ökad frånvaro och en negativ effekt på arbetsmiljön i stort. Riskbruk av alkohol kan därigenom innebära kostnader och problem för såväl arbetsgivaren som den enskilde.

Insatser
Företagshälsovården har visat sig vara den mest lämpade aktören för att genomföra systematiska insatser för att både upptäcka och åtgärda riskbruk på en arbetsplats. En alkoholscreening blir avdramatiserad genom att den genomförs i ett sammanhang där andra livsstilsfaktorer diskuteras.

Målgrupp
Utbildningen är speciellt viktig för chefer som har personalansvar, fackliga representanter och skyddsombud eller personal inom företagshälsovård.

Presskontakt: Margareta Detterfelt, företagssjuksköterska, 0381-355 55.
Vänliga hälsningar

Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset