Itrim Sverige

Risken för gallsten vid snabb viktminskning studerad och publicerad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 09:46 CEST

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet har genomfört en studie som undersöker risken för sjukvårdskrävande gallstensproblem hos mer än 6000 personer som använt måltidsersättning (VLCD* eller kombination LCD* och vanlig kost) inom ett viktminskningsprogram. Studien har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften International Journal of Obesity. Underlaget till studien är hämtat från Itrims hälsodatabas.

-  Säkerheten hos kommersiella viktminskningsprogram (dvs utanför sjukvården) utvärderas sällan systematiskt och få vetenskapliga studier finns. Nu har vi gjort en utvärdering av ett sådant program ur säkerhetssynpunkt. Ökad risk för gallsten är en känd bieffekt av snabb viktminskning, men tidigare studier som undersökt risken vid VLCD-behandling har varit små, sällan haft kontrollgrupp och undersökt VLCD-produkter med betydligt lägre fettinnehåll än vad som idag är standard, säger Kari Johansson, medicine doktor och ansvarig forskare för studien på Karolinska Institutet.

Den aktuella studien omfattar 6640 individer som gått Itrim-programmet. Forskarna fann att den absoluta risken för sjukvårdskrävande gallstensproblem var låg bland deltagarna i studien. Man fann även att risken för gallsten var lägre hos de som gick ner med hjälp av LCD jämfört med de som gick ner med hjälp av VLCD (0,4% vs 1,4% efter ett års uppföljning).

I de studerade grupperna gav VLCD en större viktminskning än LCD under det första året (11 kg för VLCD mot 8 kg för LCD), och fler VLCD- än LCD-behandlade fullföljde programmet (82 % för VLCD och 77% för LCD).

-  Risken för gallsten bör vägas mot de skyddande effekter som viktnedgång har mot andra sjukdomar, t ex sömnapné och hjärt-/kärlsjukdomar, samt ökad livskvalitet, framhåller Kari Johansson. 

Itrim är en av få viktminskningsaktörer i världen som registrerar och öppet redovisar sina resultat. Ända sedan starten 2003 har Itrim samlat sina medlemmars viktminskningsresultat, midjemått och andra variabler i en hälsodatabas. Den nu publicerade studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet och alla analyser har utförts på anonymiserade data. Vidare presenteras resultat enbart på gruppnivå för att förhindra att enskilda individer kan identifieras.

Nya medlemmar på Itrim genomför en hälsoanalys tillsammans med sin hälsorådgivare då man bland annat tittar på sjukdomshistorik och informeras om risken för kända biverkningar innan man väljer vilket program medlemmen ska följa (Snabbt, Varierat eller Handfast-minus).

- Forskningen på vår hälsodatabas gör att vi ständigt kan utveckla vårt program. Resultatet av den nu publicerade studien gör t ex att vi kan komplettera tidigare generella information om 10-20% risk att drabbas av gallsten vid snabb viktminskning, med mer specifik information om hur många som faktiskt drabbas av sjukvårdskrävande gallstensproblem inom delar av Itrim-programmet (0,4-1,4%) säger Anna Eliasson, programansvarig på Itrim. 

För kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om Itrim finns en fördjupad beskrivning. Dokumentet beskriver detaljerat programmet och dess olika beståndsdelar samt belyser kundernas resultat ur ett statistiskt perspektiv.

Länk till vetenskapligt abstract och artikeln i pdf i International Journal of Obesity. 

*VLCD - very low calorie diet
*LCD - low calorie diet

För frågor om forskningen, kontakta:
Kari Johansson, nutritionist och medicine doktor
Institutionen för medicin, Solna
Tel: 070-695 49 26
E-post: kari.johansson@ki.se


Itrim Sverige AB, etablerat 2003, är ett svenskt företag som hjälper människor att gå ner i vikt en gång för alla och i april 2012 utsågs till "Årets franchisekedja i Sverige" av Svensk Franchise. Itrimprogrammet baseras på ledande internationell forskning och utvecklas kontinuerligt i takt med att ny kunskap genereras. De första veckorna fokuseras på själva viktminskningen och därefter på att arbeta in livsstilsförändringarna. En vetenskaplig studie visar att kunderna i snitt går ner 10,9 kilo med en midjereduktion på 11,8 cm efter ett år och att hela 79% fullföljer första året. De som fortsätter Itrimprogrammets andra år förlorar i snitt 12,3 kilo och 14,1 cm i midjemått. Dessa resultat gör Itrim världsledande inom varaktig viktminskning.