Arbetsmiljöverket

Risker för buller och vibrationer i arbetsmiljön inspekteras

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 08:30 CET

Betong- och stenindustriarbetare, montörer, fordons- och maskinförare, gjutare, plåtslagare, motorreparatörer och byggnadsarbetare är exempel på yrken med hög risk att utsättas för buller och vibrationer. Även vid skötsel av kyrkogårdar och golfbanor finns riskerna.

 

Med början i februari kontrollerar Arbetsmiljöverkets tre sydligaste distrikt om arbetsgivare inom de här branscherna undersökt och bedömt exponeringen inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Totalt genomförs 900 inspektionsbesök.

 

På arbetsplatser med risk för buller och vibrationer ska arbetsgivaren känna till om exponeringsvärdena enligt arbetsmiljöreglerna uppnås eller överskrids och dokumentera detta. Det ska finnas handlingsplaner som syftar till minskad exponering. Vid höga nivåer ska arbetstagare erbjudas medicinska kontroller.

 

Det är flest män som utsätts för buller i jobbet. Var fjärde man uppges göra det minst en fjärdedel av arbetstiden, enligt senaste arbetsmiljöundersökningen. För kvinnorna ökar problemen; var sjunde besväras av höga ljudnivåer, främst inom barnomsorg och skola.

 

Exponering för buller kan ge bestående skador i form av hörselnedsättning eller tinnitus och står för nästan 10 procent av de anmälda arbetssjukdomarna. Årligen anmäls cirka ett tusen arbetssjukdomar orsakade av skadliga ljudnivåer.

 

Truckförare och de som kör olika typer av entreprenadmaskiner tillhör den grupp som är mest utsatt för helkroppsvibrationer.  Handhållna maskiner och verktyg kan ge vibrationsskador i armar och händer. Det förstår alla som hållit i en mutterdragare eller använt motorgräsklippare.  Vid regelbunden exponering kan muskler, nerver och kroppens cirkulationsorgan skadas. Problem med vibrationer drabbar nästan uteslutande män.

 

─ Ute på arbetsplatserna är riskerna med buller ofta välkända, säger Håkan Rosengren, samordnare för insatsen.  Däremot verkar det vara sämre ställt med kunskapen om de skador som vibrationer kan orsaka. Det vill vi ändra på.

 

Företag och verksamheter som inte uppfyller kraven vid inspektionerna kommer att få krav att rätta till dessa. Efter uppföljningsbesök redovisas resultatet senare i vår.

 

Arbetsmiljöverkets tillsyn baseras på främst följande föreskrifter:

AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete; AFS 2005:16 om buller; AFS 2005:15 om vibrationer samt AFS 2005:6 om medicinska kontroller i arbetslivet, som alla finns att ladda ned från www.av.se/lagochrätt

Mer information finns på temasidorna Buller och Vibrationer på vår webbplats.

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket:

Håkan Rosengren, Inspektion Syd/distriktet i Göteborg, tel 031-743 72 95

Håkan Olsson, avdelningschef Inspektion Syd, tel 08-730 92 17

Bengt R Johansson, sakkunnig vid huvudkontoret, tel 08-475 94 25