Finansinspektionen

Risker i det finansiella systemet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:58 CEST

Finansinspektionen bedömer att risknivån i den svenska finansiella sektorn är lägre än förra året. Både Sveriges ekonomi och läget på finansmarknaden har förbättrats. Samtidigt oroar det osäkra läget i omvärlden vilket kan hota den svenska utvecklingen.

Den statsfinansiella oron i Europa innebär att likviditetsriskerna för svenska banker fortfarande är i fokus. Men svenska banker är välkapitaliserade och FI bedömer att bankerna bör klara en måttlig marknadsoro. För att minska riskerna på längre sikt arbetar FI och EU med att ta fram nya, bindande regler för likviditet.

Flera uppmärksammande ingripanden från FI har visat på stora brister i bolagens interna styrning och kontroll. Att tydliggöra styrelsernas ansvar för bolagens riskhantering är prioriterat och en undersökning av vissa bolags tradingverksamheter är planerad under nästa år.

Även kreditmarknadsbolagens snabba tillväxt med höga inlåningsräntor uppmärksammas. Jakten på hög avkastning kan leda bolagen att ta för stora risker vilket ställer omfattande krav på fungerade riskhantering. FI kommer under 2011 att undersöka hur bolagen hanterar sin interna styrning och kontroll.

FI ser också fortsatta problem med rådgivning och försäljning av komplexa finansiella produkter. Klagomål till FI visar att konsumenter inte alltid förstår vilken typ av produkter de köper. En egen utredning om lagstiftningen på området pågår.

FI fortsätter även att följa hushållens ökade skuldsättning inom bolånesektorn och kommer under 2011 att utvärdera den införda bolåneregleringen.

Läs mer på www.fi.se

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-221 23 48