Riksrevisionen

Risker vid antagning och uppehållstillstånd för studier

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 10:03 CET

Antagningen av gäststudenter och prövningen av uppehållstillstånd för studier är inte anpassade till de risker som finns. Detta beror på att myndigheterna inte har samverkat i tillräcklig omfattning och på att regeringen inte gett någon myndighet ansvaret att samordna de två processerna.

Riksrevisionen har granskat risker vid prövning av uppehållstillstånd för studier och vid antagning av gäststudenter från tredje land, det vill säga från länder utanför EU/EES-området. Antagning till högskolestudier och prövning av uppehållstillstånd för studier är två processer som involverar ett flertal myndigheter, bland annat lärosäten, Migrationsverket och ambassader. I dag är de två processerna avgränsade ifrån varandra och såväl samverkan som informationsutbyte kan utvecklas.

Granskningen visar att det finns risker för att uppehållstillstånd för studier kan användas felaktigt. Regelverk och rutiner har inte i tillräcklig omfattning anpassats till att det krävs längre tid för prövning av uppehållstillstånd och antagning av studenter från tredje land. Ambassaderna har fått otydliga anvisningar om hur problem med falska handlingar ska hanteras. Ingen myndighet har fått i uppdrag att följa upp om de som beviljats uppehållstillstånd för studier verkligen studerar.

– Regeringen bör genomföra en samlad översyn av processerna för uppehållstillstånd och antagning till högre utbildning, säger riksrevisor Eva Lindström.

Bakgrund:
Under senare år har intresset från utländska sökande att studera vid ett svenskt lärosäte ökat kraftigt. Fler gäststudenter vid svenska lärosäten ligger i linje med de mål som angivits för internationaliseringen av högre utbildning. I år har cirka 300 000 anmälningar inkommit till svenska lärosäten, varav närmare 95 000 är sökande från länder utanför EU/EES. Under läsåret 2007/08 var cirka 13 000 gäststudenter från tredje land registrerade vid lärosäten i Sverige. Det stora antalet sökande har satt processerna för antagning och prövning av uppehållstillstånd för studier under stark press.

Rapporttitel: Gäststudenter i högre utbildning – antagning till svenska lärosäten och prövning av uppehållstillstånd (RiR 2009:29)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Camilla Ifvarsson, 08-517 143 11, 073-445 23 90

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.