Civilförsvarsförbundet

Riskerar vi att få svälta i kristider?

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2014 12:01 CEST

Sveriges självförsörjningsgrad avseende livsmedel är den lägsta i Europa. Någon organiserad lagerhållning existerar inte. Livsmedelsbutikernas hyllor gapar tomma efter två till tre dagar, centrallagren efter ungefär tio dagar – om transporterna fungerar. Medborgarna är omedvetna om detta och sin egen roll. De tror att risken för livsmedelsbrist är liten, men deras förväntningar på staten är desto större. Men inom staten är det idag ingen som har ett samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen. I grannlandet Finland har man uppenbart en helt annan syn på ”vårt dagliga behov”. Den svenska situationen jämförs därför med den i Finland.

Medverkande: Pyry Niemi, riksdagsledamot, (S), Åsa Coenraads, riksdagsledamot, (M), Therese
Frisell, Livsmedelsverket, Karim Peltonen, SPEK Finland (Räddningsbranschens centralorganisation i Finland), Sven Lindgren, moderator,
Civilförsvarsförbundet.
Dag och tid: Onsdag 2/7 kl 14:15-15:00
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk Arena (ingång från gården, gamla riksbankshuset)

Ytterligare arrangemang: Tisdag 1/7 10:30-11:15 arrangerar Civilförsvarsförbundet, i samma lokaler, ett seminarum kallat "Civilt försvar - en fråga om livskvalitet". Civilförsvarsförbundet delar monter i hörnet Donners plats/Donnersgatan monter H417 på temat "Vinst varje gång" om frivilliga försvarsorganisationers betydelse för det svenska krishanteringssystemet.

Välkomna!

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse och frivillig försvarsorganisation vars mål är säkrare och tryggare liv. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. www.civil.se