Universitetssjukhuset i Lund

Riskgener för typ 2 diabetes kartlagda

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:44 CET

Pressmeddelande från Lunds universitet
För första gången har hela människans arvsmassa undersökts för att identifiera de genetiska variationer som bidrar till en av de stora folksjukdomarna, typ 2 diabetes. I ett längre perspektiv ger det goda förutsättningar för bättre diagnoser, bättre behandlingar och möjligheter att förebygga sjukdomen. Idag offentliggörs resultaten av en komplett kartläggning av människans arvsmassa för att identifiera riskgener för typ 2 diabetes och andra störningar i ämnesomsättningen. Bakom arbetet står forskare från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet som tillsammans med The Broad Institute i Boston och läkemedelsföretaget Novartis har genomfört det omfattande projektet.

– Vi har sett en dramatisk ökning av typ 2 diabetes under det senaste decenniet och behovet av nya behandlingsformer är stort, konstaterar en av initiativtagarna till kartläggningen, Leif Groop, professor i endokrinologi vid Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Typ 2 diabetes och de närbesläktade riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom som övervikt, högt blodtryck och högt kolesterol är ett av de stora hoten mot folkhälsan idag men trots att typ 2 diabetes har ett starkt ärftligt inslag är den genetiska bakgrunden till stor del ännu okänd.

– Bättre kunskaper om de genetiska orsakerna till en sjukdom kan i ett längre perspektiv ge oss möjligheter till bättre diagnoser, bättre behandlingar och möjlighet att förebygga sjukdomen, säger Leif Groop.

Läs resten av pressmeddelandet på Lunds universitets webbsida http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=631


Text:
Katrin Ståhl, informatör
Lunds Universitet