Conductive

Riskhantering i Processindustrin

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 11:37 CEST

Riskhantering i Processindustrin
- Verktyg för analys, mätning och uppföljning av riskarbetet.

Påverka riskbilden och skadestatistiken!
Det är inte bara för att uppfylla de nya myndighetskraven på riskbedömning och riskanalys som du måste ta ett helhetsgrepp på riskhanteringen i din verksamhet. Även ekonomiska skäl som kostsamma sakskador, stopp i produktionen och höga försäkringskostnader bidrar till att du ska satsa på att öka din riskkompetens.

Vet du hur du minimerar systematiska fel?
Under kursen Riskhantering i processindustrin får du framgångsrika verktyg för att kunna uppfylla kraven på riskhantering. För att optimera ditt säkerhetsarbete får du praktiska råd, konkreta tips och checklistor med dig från kursen. Kursen ger dig även den kunskap om risker du behöver för att din verksamhet ska uppfylla lagkraven på riskhantering.

Kursen blandar teori med praktiska övningar och case-metodik och låter deltagarna arbeta med varierande uppdrag med fokus på olika problem.

Kursledare Tomas Lackman arbetar som seniorkonsult inom risk på ÅF.
Tomas har tidigare arbetat som senior processäkerhetsingenjör på AstraZeneca och som forskningsingenjör och projektledare på FOI, totalförsvarets forskningsinstitut. Tomas har 15 års erfarenhet av risk- och säkerhetsfrågor med kompetens inom bland annat riskanalys, konsekvensanalys, processäkerhet, brand och explosion, ledningssystem, ATEX, Sevesolagstiftningen, CE-märkning och IEC 61511 SIL.

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Riskhantering och riskanalys – en inledning
• Varför händer olyckor? Några exempel ur historien
• Olycksmodeller, så hittar man de bakomliggande orsakerna
• Mycket är farligt, men vilken risk är acceptabel?
• Principerna för beräkning och bedömning av individ- och samhällsrisk
• Lagkraven du måste ta hänsyn till – regelverk där riskhantering ingår

Konsekvensanalys – så beräknar du effekterna av en skadehändelse
• Hur beräknar du konsekvensen av ett utsläpp och spridning av farliga vätskor och gaser?
• Effekterna av brand och explosion i vätskor, gaser och damm
• Så bedömer du kemiska reaktivitetsrisker

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.