Svenska Riskkapitalföreningen

"Riskkapitalisterna bäst på att skapa nya jobb"

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:35 CET

NY STUDIE: Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005

Riskkapitalisterna bäst på att skapa nya jobb

Riskkapitalisternas portföljbolag är svenska mästare på att skapa nya jobb. Med en ökning av 9.9 % fler arbetstillfällen per år samt en årlig genomsnittlig tillväxt på 23 % står portföljbolagen i en klass för sig. Resultaten redovisas i en ny studie som Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) genomfört.

Studien avser de riskkapitalfinansierade bolagens utveckling (portföljbolagen) mellan år 2000-2005 och omfattar totalt 838 svenska portföljbolag samt 230 utländska portföljbolag. I studien ingår portföljbolag från 122 svenska riskkapitalbolag och utländska riskkapitalbolag med svenska filialer.

”- Det här är den mest vitala delen av svenskt näringsliv och skapar betydligt fler jobb jämfört med de börsnoterade bolagen. Både portföljbolag inom venture, unga tillväxtbolag, och de mer mogna portföljbolagen inom buyout uppvisar mycket bra tillväxtsiffror. Jag kan konstatera att branschen som helhet utgör en stor och viktig del av svenskt näringsliv.” säger Tom Berggren, VD SVCA

Den vanligaste branschen för de svenska portföljbolagen är ”Tjänster, service”, ”Handel, konsumentvaror”, följt av ”IT Tjänster”, IT mjukvara” och ”Medicinsk teknik”. Medianbolaget i riskkapitalbolagens portföljer investerades i för fyra år sedan, hade 17 anställda och omsatte 17,1 MSEK 2005.

Totalt arbetade drygt 152 000 personer på de svenska portföljbolagen och hade en total omsättning på cirka 271 miljarder kr vilket motsvarar cirka 10,9% av Sveriges BNP 2005. I Sverige finns flest riskkapitalfinansierade bolag i Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län följt av Östergötlands län och Västerbottens län.

De flesta utländska portföljbolag finns i Nordamerika, följt av Danmark, Finland och Norge. Den vanligaste branschen för de utländska portföljbolagen är ”Data/IT” och ”Bioteknik” följt av ”Konsumentvaror, detaljhandel”.

Studien presenteras närmare idag klockan 12.00 på SVCAs kontor på Grev Turegatan 18. Anmäl ditt deltagande till 08-678 30 84. Vi bjuder på en enkel lunch i samband med presentationen.

Ladda ner portföljbolagsstudien 2006 här: http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=26738

För ytterligare information kontakta:
Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen, 0708-600 500