NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Riskkapitalmarknaden 2005: Rekordhöga belopp för investeringar och avyttringar positiva framtidsutsikter

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 08:36 CET

2005 blev ett rekordår för riskkapitalinvesteringar, med över 40 miljarder kr i investerat kapital av de svenska riskkapitalbolagen inom buyout och venture capital. Även avyttringarna, så kallade exits, nådde den hittills högsta nivån, över 60 miljarder kr. Det framgår av den senaste branschrapporten från Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen Riskkapitalbolagens aktiviteter, Fjärde kvartalet 2005
(R 2006:07).

Det innebär mer än en fördubbling av investeringarna från året innan, och utgör den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 2001. Riskkapitalbolagen är klart positiva till konjunkturutvecklingen och 73 procent tycker att det finns tillräckligt med intressanta företag att investera i. Särskilt venture-aktörerna avser att öka sina investeringar under 2006.

Några av de viktigaste slutsatserna av rapporten är:
• Buyout-investeringarna stod för den största delen av de totala investeringarna, och uppgick till 35,1 miljarder kr (2004: 12,1 miljarder kr).
• Inom tillväxtfaserna (sådd, start-up, expansion) ökade investeringarna 15 procent och nådde 4,4 miljarder kr.
• Bioteknik och medicinsk teknik var de branscher som fick flest investeringar, följt av datorer/IT-företag. De största investeringsbeloppen gick till företag inom tjänster, sjukvård och handel.
• Antalet positiva avyttringar ökade starkt under 2005, medan negativa (konkurser, återköp, avveckling) minskade kraftigt.
• De flesta riskkapitalinvesteringarna, 81 procent av antalet, gjordes i Sverige. Investeringarna i Sverige uppgick till 14,5 miljarder kr eller 40 procent av det totala investeringsbeloppet. Av investeringarna utanför Sverige svarade övriga Norden för merparten av både antalet och investerat belopp.

- Investeringsuppgången är positiv, inte minst glädjande är att investeringarna i tillväxtfaserna ökar, särskilt stark är ökningen i start-up, dvs företag som står i begrepp att komma igång med försäljning, säger Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen.

- Riskkapitalbolagens betydelse för tillväxten i svensk ekonomi ska inte underskattas. De har blivit en viktig del av näringslivet, säger Sune Halvarsson, Nuteks tf generaldirektör.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.svca.se och www.nutek.se. Den omfattar riskkapitalbolag inom såväl buyout som venture capital med ett sammanlagt förvaltat belopp om 235 miljarder kr och 1 019 investeringar.


För mer information kontakta:
Tom Berggren, vd Svenska Riskkapitalföreningen, 0708-600 500
Karin Östberg, Nutek, 08-681 66 20, 070-252 90 93