Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Riskpremien vid börsinvesteringar skjuter i höjden

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 11:45 CEST

Finansmarknadens syn på risker vid börsinvesteringar når nya rekordhöjder. Den så kallade riskpremien bedöms nu ligga på 5,4 procent. En nivå som aldrig tidigare uppmäts i den årliga studie av aktiemarknaden som PricewaterhouseCoopers inledde 1998. Skillnaderna är dock stora i synen på risker där riskkapitalister är de som kräver störst premier. Studien visar även att finansaktörerna tror att en vändning i resultatrapporteringen är mest sannolik under första kvartalet 2010.

- Marknadens bedömning av risker vid aktieinvesteringar befinner sig på den rekordhöga nivån 5,4 procent. Aldrig tidigare i studiens elvaåriga historia har företagens syn på riskpremien överstigit femprocentsnivån. I tidigare studier har premien pendlat mellan 3,5-4,9 procent, kommenterar Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PricewaterhouseCoopers.

Trots att riskpremien befinner sig på en mycket hög nivå så är landar det totala avkastningskravet på 8,8 procent, vilket är lägre än i 2008 års undersökning där avkastningskravet var 9,0 procent.

- Anledningen är tillbakagången för den långa riskfria räntan som används som komplement för att beräkna avkastningskravet, menar Peter Lundblad.

Stora skillnader i synen på risk mellan olika aktörer
Undersökningen visar att det råder skilda perspektiv i synen på risker bland olika finansaktörer. Riskkapitalisterna lägger risknivån för börsinvesteringar på 6,3 procent. Vilket är en kraftig ökning på omkring 20 procent sedan fjolåret. Förvaltare däremot ligger betydligt lägre med en bedömning av riskpremien på 4,4 procent.

De flesta tror på vändning i början av 2010
Utöver riskpremien har årets studie även undersökt marknadsaktörernas syn på tidpunkten för en vändning i konjunkturen. Frågan ställdes om när kvartalsresultaten för förtagen noterade på OMX Nordic i Stockholm kommer att öka i jämförelse med föregående kvartal.

- Det mest frekventa svarsalternativet var att kvartalsvinsterna vänder upp under första kvartalet 2010, vilket angavs av 34 procent. Nästan tre av fyra (72 procent) angav att kvartalsvinsterna vänder upp någon gång under perioden Q4 2009 till Q 2 2010, avslutar Peter Lundblad.

Om undersökningen
PricewaterhouseCoopers genomför sedan 1998 den årliga studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Riskpremien är den kompensation, utöver den riskfria räntan som kan erhållas på statsobligationer och som investerare kräver vid placeringar i svenska aktier. Riskpremien är en väsentlig parameter vid värdering och prissättning av företag. Studien är en enkätundersökning riktad till aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Årets studie genomfördes under januari och februari 2009 och omfattar svar från ett trettiotal respondenter.

Ladda ner studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden på PricewaterhouseCoopers webbplats www.pwc.com/se.

För ytterligare information kontakta:
Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 330 77, mob 0709-29 30 77

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 155 000 medarbetare i 153 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.