Security Solution Scandinavia AB

RISKsolution hos Kommunalförbundet södra Hälsingland

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 11:01 CEST

Kommunalförbundet södra Hälsingland har börjat arbeta med RISKsolution XT (Extended) i samband med sin interna riskhantering. 

Kommunalförbundet södra Hälsingland driver området samhällsskydd, säkerhet och beredskap och i det begreppet ingår kommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns interna skydd och krishanteringsförmåga samt den traditionella Räddningstjänsten. 

RISKsolution XT (Extended) är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen där också möjligheten att göra verksamhetsbeskrivningar finns. Ta med din verksamhets prioriterade åtgärder med vitala resurser in i riskanalyserna för att se hur individuella risker påverkar din verksamhet på detaljnivå. 

IT-stödet innehåller också risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning. 

Genom att följa alla steg i programmet uppnås en komplett riskanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering och istället kan fokus läggas där det behövs; på att genomföra åtgärder för att minska de risker som identifierats.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.