Security Solution Scandinavia AB

RISKsolution i Finland

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 15:31 CEST

Nu har RISKsolution börjat användas utanför Sveriges gränser. Företaget BotniaSec i Oravais, Finland har efter en tids test av programvaran valt att köpa in RISKsolution. Programvaran kommer att användas både internt och externt. Som användare av programvaran får BotniaSec stöttning i riskhanteringsprocessen och även av erfarna säkerhetsrådgivare, om de så vill. Programmet är internt utvecklat av Security Solution Scandinavia AB och följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser.

RISKsolution hanterar hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskvärdering till identifiering av brister och åtgärdsförslag. Alla riskanalyser presenteras översiktligt både i programmet och i lättlästa rapporter. Detta underlättar arbetet med riskhantering samt ger ett mer strukturerat sätt att arbeta på.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.