Security Solution Scandinavia AB

RISKsolution XT underlättar riskhanteringen hos Locum AB

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 10:00 CET

Locum har arbetat tillsammans med Security Solution AB sen 2010 och har precis bestämt sig för att börja arbeta med RISKsolution XT i samband med sin interna riskhantering. IT-stödet köptes in efter att säkerhetsrådgivare från Security Solution AB genomfört ett antal risk- och sårbarhetsanalyser i RISKsolution XT på fastigheter som ligger i Stockholms läns landsting. Beslutet togs av säkerhetschefen Rikard Fröling. 

RISKsolution XT är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen. IT-stödet innehåller också risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning.

RISKsolution XT är väl anpassat att följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Några av de nya funktionerna är bl.a. verksamhetsbeskrivning, sårbarhetsbedömningar, förmågebedömningar, anpassningsbar riskbedömningsmetod, utökade rapporter mm.

Genom att följa alla steg i IT-stödet uppnås en komplett riskanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering och istället kan fokus läggas där det behövs; på att genomföra åtgärder för att minska de risker som identifierats.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.