EPLAN Software & Service AB

Rittal och Eplan på Elmia Automation 2012

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 13:28 CEST

Optimal problemlösning genom effektiva ingenjörslösningar, monter D01:50

Konsekvent nätverkande: Rittal och EPLAN
När utvecklingsverktygen från Rittal kopplas samman med Eplan-plattformen för att ta fram kompletta lösningar så kan en bred uppsättning mätdata användas vid varje utvecklingssteg av produkter och produktionsanläggningar. Fördelarna är uppenbara: en konsekvent strategi för hantering av mätdata inom mekanik, elektronik och ventilation, lägre bearbetningstid och sänkta kostnader.

På Elmia kommer Rittal och Eplan att demonstrera hur nya produkter kan utvecklas mer effektivt i varje steg av produktionskedjan. Rittal tillhandahåller den ultimata systemlösningen för kontrollskåp, medan Eplan har kontroll på de tekniska processerna.

Ny plattformsversion 2.1 och EPLAN Pro Panel
Eplan presenterar version 2.1 av sin plattform vid Elmia. Från nya funktioner för grafiska element baserade på minisymboler till utökade funktioner i kretsdiagram och terminalprocesser - version 2.1 innehåller en mängd nya praktiska funktioner. Samtidigt presenterar Eplan sitt nya elkonstruktionsverktyg i 3D, Eplan Pro Panel Professional. Användaren får tillgång till tredi-mensionella skåpvyer, integrerad dynamisk kollisionsdetektering och exakta positionstester för alla komponenter, monteringslister och kabeldragningar. Ett fokusområde har varit möjligheten till breda och flexibla konfigurationer - det finns en central databas som säkerställer att alla projekt har samma ingångsdata, vilket ger avsevärt förbättrad effektivitet i det vardagliga design- och konstruktionsarbetet. Gränssnitten till borrmaskiner är precis lika viktiga som gränssnitten till kabel-monteringsmaskiner. 

Highlight: Produktion
Ett av fokusområdena i Eplan:s monter på årets mässa blir steget mellan CAD/CAE-stationen och produktionen. Data skickas för bearbetning direkt till produktionsmaskinerna från Eplan-plattformens produkter Eplan Electric P8 och Eplan Pro Panel. 

Fler företag än någonsin tidigare har valt att förändra sina arbetsmetoder och tagit ett viktigt steg i en värld som rör sig allt snabbare. På EPLAN Software & Service AB har vi utvecklat innovativa konstruktionslösningar med marknadsledande produkter och tjänster för industrin i 25 år. Vill du veta hur? Läs mer på www.eplan.se. EPLAN Software & Service AB är ett dotterbolag till tyska EPLAN som i sin tur ingår i Friedhelm L O H Group.