Vänsterpartiet

Riv upp pensionsreformen!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:15 CET

- Ingen börsspekulation med pensionspengarna!
- Återställ pensionernas värde till 1990 års nivå!

Vänsterpartiet inleder under vecka 50 en kampanj mot det nya
pensionssystemet:

Genom att slå sönder ATP-systemet drar det nya pensionssystemet tillbaka
det tidigare utställda löftet till pensionärerna om en viss pensionsnivå.
En liten grupp tillåts roffa åt sig av avgångsvederlag och förmånliga
pensionsvillkor. Den senaste tidens livbolagsskandaler har med all
önskvärd tydlighet visat hur de som skor sig på pensionärernas bekostnad
samtidigt slösar med spararnas pengar. Solidariteten har bytts ut mot ett
godtyckligt formulerat pensionsspel utan möjlighet till politiskt
ansvarsutkrävande, och detta avgörande systemskifte har genomförts utan
någon egentlig demokratisk förankring.

Måndag 8 december kl. 18.00 bjuder vi in till ett möte om
pensionssystemet på Kafé Marx, Kungsgatan 84 med Ulla Hoffmann,
partiledare, Britta Ring, vänsterpartiets äldreråd och Tove Fraurud,
ordförande Ung Vänster Storstockholm, som inledare.

Torsdag 11 december debatteras pensionerna i riksdagen. Samma dag kommer
flygbladsutdelning mot pensionsskandalen att äga rum på gator och torg.

Under veckan lämnas också ett antal skriftliga frågor in till ansvariga
ministrar.

För mer information
Kalle Larsson, riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet 070-343 96 74
eller Presstjänsten 070 - 620 00 64

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se