Riksantikvarieämbetet

Rivningen av Maglarps nya kyrka – den första i raden eller ett olyckligt undantag?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 07:57 CET

Nu är boken ”Maglarp – Kyrkan som försvann” publicerad. Boken beskriver händelserna som ledde till att den första församlingskyrkan i modern tid revs i Sverige. Kvar finns nu bara grunden och den kyrkogård som fortfarande används som begravningsplats.

– Fallet med Maglarp ger oss mängder med stoff i diskussionen om vad som ska bevaras, varför och för vem. Boken blir både ett avslut vad gäller själva händelserna vid Maglarp, men också ett avstamp för hur vi ser på sådana här frågor i framtiden, säger enhetschef Markus Dahlberg på Riksantikvarieämbetet.

Hammarlövs kyrkliga samfällighet fick genom regeringsrättens dom 2005 rätt att riva Maglarps nya kyrka. Den svårt förfallna, men också genom kulturminneslagen skyddade kyrkan, revs 2007. Boken som nu publicerats på initiativ av Länsstyrelsen i samarbete med Riksantikvarieämbetet, sätter in kyrkan i ett större nationellt och internationellt sammanhang.

– I ett historiskt perspektiv har förändrat bruk och ödeläggelse av kyrkor varit ett vanligt alternativ. Men frågan är hur vi ställer oss till det idag, säger länsantikvarie Thomas Romberg på Länsstyrelsen i Skåne län.

Rapporten ger en bakgrund till kyrkans tillkomst, men också till varför den ganska snart efter sitt uppförande ifrågasattes. Här skildras hur kulturmiljövården under 1900-talet förhållit sig till kyrkan och hur den så småningom blev uttryck för det som vanligtvis kallas ”kyrklig övertalighet”. Boken skildrar även hur församlingen och de kringboende uppfattade förlusten av sin kyrka.

Boken kan beställas via Riksantikvarieämbetets bokhandel; http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/index.html

För ytterligare information kontakta:
Markus Dahlberg, kulturminnesenheten, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8520
Christina Lingdén, presskontakt, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8129
Thomas Romberg, länsantikvarie, Länsstyrelsen i Skåne Län, 040/044 25 22 60, 0708 - 24 22 65

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.