Lots Security AB

Rivstart för LOTS Securitys nya affärsområde LOTS i Butik

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:36 CET

En möbelkedja, en mataffär i centrala Stockholm och ett flertal klädbutiker. Intresset för att öka kundservicen med stöd från vårt nya affärsområde LOTS i Butik är stort. Lösningen som gör det enkelt att öka kundnöjdheten kallar vi ”serviceknapp”. Det är en knapp som kan ha många kundservicefunktioner!

Kundserviceknappar lyfter butikernas servicenivå

Vi var övertygade om att det fanns en stor marknad för den lösning med ”kundserviveknappar” som utgör basen för vårt nya affärsområde LOTS i Butik. Ändå har vi blivit lite överaskade över det stora intresset och för de många nya möjligheter och användingsområden som dykt upp.

Det hela började med att en livsmedelsbutik i Nynäshamn insåg möjligheten att förbättra sin kundservice vid butikens returautomater. Istället för att kunderna behöver söka upp eller inga efter personal när tekniken krånglar är det nu bara att trycka på den kundserviceknapp som finns placerad i direkt anslutning till automaterna.  Hos den aktuella butiken är vi på väg att ta serviceknappen till en nivå där den också får en funktion som ”kundenkätknapp”, men då i en helt annan del av butiken. Genom några kundenkätknappar kan en butik låta kunderna svara på frågor om t ex butikens service, servicesatsningar, pågående kampanjer, öppettider och mycket annat. Resultaten från kundenkäterna kan sedan bli underlag för exempelvis nya serviceaktiviteter.

Mobila serviceknappar kan flyttas runt i butiken

Det som är helt klart är att många olika slags butiker har en förbättring av kundservicen högt upp på sin dagordning.  Stefan Langenfors som arbetar med försäljning inom affärsområdet LOTS i Butik berättar att han besökt stora och små butiker samt butikskedjor som bekräftat just det.

- Det är spännande att se det intresse som finns för att satsa på bra kundservice och att vår lösning med kundserviceknappar tagits emot så väl. Vi har också insett att marknaden är betydligt större än vad vi första räknade med, och att vår serviceknapp har ett mycket brett användningsområde.

Som exempel tar Stefan en välkänd möbelbutik som med kundserviceknappen vill ge kunderna bra service även vid obemannade servicestationer.

- Av rent ekonomiska skäl har många möbelbutiker inte möjlighet att bemanna sina servicestationer under butikernas alla öppettider, utan oftast bara vid kundtoppar och helger. Butikerna har som regel även centrala informationsdiskar men därifrån är det svårt att ha överblicka stora butiksytor med flera servicestationer. En lösning är då att placera våra serviceknappar vid servicestationerna. På det sättet slipper kunderna bege sig till den centrala informationsdisken och personalen kan snabbt bege sig till den kund som behöver hjälp.

Stefan berättar också att en lösning med mobila serviceknappar väckt intresse hos livsmedelsbutiker.

- Förutom att ha fast placerade kundserviceknappar vid exempelvis returautomaterna och olika avdelningar i en butik kan man komplettera med några mobila knappar. Dessa kan flyttas runt i butiken och placeras på ställen där det vid vissa tillfällen finns lite butikspersonal. På det sättet upplever kunderna en bra service även om de inte ser någon av butikens medarbetare.

Läs om möjligheterna i våra nya LOTS i Butik foldrar!

I två nya foldrar kan du läsa om två aktuella användningsområden för LOTS i Butiks flexibla lösning med både fasta och mobila kundserviceknappar.

Foldrarna kan laddas ner på http://www.lotsab.se/nyheter/produktnyheter/rivstart-for-affarsomradet-lots-i-butik/

Här kan du anmäla dig till LOTS Securitys nyhetsbrev: http://www.lotsab.se/bestall-vart-nyhetsbrev/