Compare Karlstad

Rivstart för testförening i Värmland som fick många medlemmar direkt

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 21:05 CET

SAST Värmland - den tredje lokalföreningen inom Swedish Association for Software Testing (SAST) - fick 33 medlemmar direkt när det första frukostmötet hölls på Compare Testlab på Sätterstrand utanför Karlstad.

"Jättekul att intresset är så stort", säger Henrik Emilsson (Know IT Karlstad) som är initiatiativtagare till SAST Värmland.
"Genom SAST Värmland kan vi tillsammans stärka testkompetensen i regionen samtidigt som det blir lättare att synliggöra de samlade testresurser som finns i regionen", säger Sven Wedemalm (Compare Testlab).

Förening för programvarutestning
SAST är en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Föreningen bildades 1995 i Stockholm för att skapa ett forum där medlemmarna kan utbyta erfarenheter inom test. Sedan dess har antalet medlemmar ökat och nu finns tre lokalföreningar - en i Öresundsregionen, en i Göteborg och nu en även i Värmland.
Föreningens syfte är att skapa ett forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter, att erbjuda möjlighet att skapa nätverk, att främja utveckling inom programvarutestning och att främja föreningens medlemmars kompetensutveckling.

Samma syfte som SAST - fast lite närmare
"SAST Värmland har samma syfte som SAST - fast lite närmare", förklarar Henrik Emilsson: "Genom att ordna egna frukostmöten och seminarier behöver vi inte åka till Stockholm - och det ger betydligt fler testare möjligheten att vara med i nätverket".
SAST Värmland är en ideell förening med vald styrelse som ansvarar för årets program. "Vi kommer att kalla till årsmöte inom kort för att formellt grunda föreningen och välja styrelse", förklarar Henrik Emilsson Styrelsen bör bestå av fem eller sju medlemmar och fyra personer har anmält att de är intresserade av att vara med i styrelsen första året - Henrik Emilsson (Know IT), Henrik Larsson (Tieto), Stefan Lindskog (Karlstads universitet) och Sven Wedemalm (Compare). "Vi behöver fler förslag - gärna kvinnor".

Föredrag på första SAST-mötet i Värmland
Henrik Emilsson och Rikard Edgren var föredragshållare när SAST Värmland höll sitt första möte på Compare Testlab:
Henrik Emilsson (Know IT Karlstad) talade om "Erfarenheter från testning i agila projekt";
Rikard Edgren (TIBCO Spotfire) talade om "More and better test ideas" - ett föredrag som han höll på 2009 års EuroStar-konferens.

............................................................................................................

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för företag i regionen som arbetar med Information & Communication Technologies (ICT). Compare har ett 100-tal intressentföretag med totalt cirka 2.500 tekniker och ingenjörer i regionen. Läs mer på www.compare.se