RKS AB

RKS skapar regelverk för Data Warehouse åt Malmö Stad

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 15:09 CEST

Malmö stads IT-direktör Claes-Olof Olsson har givit RKS AB i uppdrag att definiera och skapa ett regelverk för en datalagerplattform för samtliga verksamheter inom Malmö stad.

Malmö stad har identifierat ett behov av att kunna följa upp data från de operativa verksamhetssystemen på ett enkelt och överskådligt sätt. För att inte belasta de operativa systemen med avancerad uppföljningshantering har man valt att skapa grundförutsättningarna för ett gemensamt datalager till Malmö stads alla verksamheter. Datalagret skall ge möjligheter till avancerad uppföljning, analys och planering.

RKS har under många år arbetat med Data Warehouse och andra lösningar inom området Business Intelligence. RKS konsulter arbetar i dessa projekt tillsammans med partners för att hjälpa kunden att utveckla integrerade beslutsstödslösningar som löser affärskritiska behov.

- Det nya avtalet med Malmö Stad är betydelsefullt för oss, då beslutsstöd är ett av våra högst prioriterade områden, säger Jan Anderson, VD RKS. Vår långa erfarenhet inom området gör att vi kan ta fram ett regelverk som underlättar styrning och uppföljning på ett helt annat sätt än vid de punktinsatser som annars är så vanliga.

RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se.

För ytterligare information, kontakta:
RKS

Ralph Mårtensson, Key Account Manager RKS Syd Tel: 0733-51 48 04 ralph.martensson@rks.se
Jan Anderson, VD RKS AB Tel: 0733-51 43 01 jan.anderson@rks.se