RKS AB

RKS styrelse positiv till bud från Sigma

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:17 CEST

Med anledning av Sigmas offentliga bud på samtliga utestående aktier och konvertibler i RKS AB (publ) vill styrelsen i RKS göra följande uttalande:

Styrelsen i RKS gör bedömningen att ett samgående mellan Sigma och RKS är en industriellt riktig och sund affär. Styrelsen i RKS gör vidare bedömningen att de villkor Sigma erbjuder är rimliga. Mot denna bakgrund ställer sig RKS styrelse positiv till Sigmas erbjudande.

För att möjliggöra en rekommendation, kommer en s.k. fairness opinion att inhämtas från oberoende värderingsinstitut. Avsikten är att styrelsen i RKS ska kunna lämna en rekommendation till aktieägare och konvertibelinnehavare i RKS före maj månads utgång.

Styrelsen för RKS har fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma så snart som kan ske och föreslå stämman att hembudsklausulen avseende A-aktier i §15 bolagsordningen tas bort.


Stockholm 2004-05-06

Styrelsen i RKS AB (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Jan Anderson, VD RKS AB Tel: 0733-51 43 01 jan.anderson@rks.se


RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se.