RKS AB

RKS tecknar ramavtal om leverans av IT-konsulttjänster

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:50 CET

IT-konsultföretaget RKS har fått förnyat och utökat förtroende genom ett
nytt ramavtal med en av sina största kunder.

Kunden har genomfört en ny ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster i
syfte att kraftigt koncentrera sina inköp till ett fåtal leverantörer.
RKS är i dagsläget den största fristående tjänsteleverantören av IT-
konsulter inom kundkoncernen. Ramavtalet gäller koncernens samtliga
delar och målsättningen är att avtalet är värt ca 50 Mkr på årsbasis för
RKS.

- Det känns roligt med förnyat och utökat förtroende. Vi har samarbetat
i nästan 15 år, men det nya avtalet innebär ändå ett lyft framförallt
för våra kontor i Helsingborg och Växjö. Tillsamman med kontoret i Malmö
befäster därmed region syd sin starka ställning inom RKS, säger stf
Regionchef RKS Syd, Bengt-Åke Bengtsson.


RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade
beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar.
Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap
och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av
affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och
organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att
effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och
ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer
information http://www.rks.se.

För ytterligare information, kontakta:

RKS
Jan Funkquist, Tel: 0733-51 48 61 jan.funkquist@rks.se
regionchef RKS Syd

Karin Perntoft, Tel: 0733-51 48 05 karin.perntoft@rks.se
Informationschef RKS AB