RKS AB

RKS uppgraderar SSABs produktionssystem

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 14:32 CEST

IT-konsultföretaget RKS har fått i uppdrag att uppgradera stålkoncernen SSABs applikationer baserade på Oracles utvecklingsverktyg. Sammanlagt handlar det om fyra produktionssystem som ska uppgraderas.

Projektet kommer delvis att genomföras med hjälp av RKS verktyg "Formalin" som erbjuder effektiva förändringar i en stor mängd Oracle-formulär.

Med uppgraderingen erhålls en modernare miljö och ett mer underhållsvänligt system. Arbetet kommer att utföras under perioden maj - oktober 2004.

- Valet av RKS var naturligt med tanke på deras långa erfarenhet inom Oracle-området och de är dessutom en av våra utvalda ramavtalspartners för långsiktigt samarbete, säger Madeleine Carman, strategisk inköpare SSAB.


För ytterligare information, kontakta:

RKS

Per Jonsson, kundansvarig RKS AB Tel: 0733-51 47 66 per.jonsson@rks.se

SSAB

Madeleine Carman, Strategisk Inköpare Tel: 0155 -25 44 24 madeleine.carman@ssabox.com


RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se.