RMFS - Ring mig fastighetsservice

RMFS-Ring mig fastighetsservice utökar tjänsterna halkbekämpning, snöskottning mark & tak!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 12:02 CET

Vi har mött efterfrågan från våra kunder och nu denna vinter 2013 så börjar vi att utföra halkbekämpning, snöskottning mark & tak både på kommersiella fastigheter och privata fastigheter.

Vill företagen och förvaltningen vara säkra på att det görs vid behov så kontraktera oss så det redan är klart innan kylan och snön börjar falla. Samma gäller för privata fastighetsägare.

RMFS-Ring mig fastighetsservice utökar tjänsterna vintertid med halkbekämpning, snöskottning mark och tak.

08-59906200

Ring mig när du/ni inte vet vem ni ska vända er till?
Om behovet finns ställ frågan ni får alltid svar när det gäller vår företagsservice. Företagsservice är ett vitt begrepp med många olika utförande av tjänster; konstorservice, fastighetsservice.

Ring mig -  är Stockholms fastighetsservice.
Behöver ni hjälp på kontoret?
Behöver ni hjälp i fastigheten?
Behöver ni hjälp i bostadsrätten?
Behöver ni hjälp med driften av fastigheten?
Behöver ni hjälp med förvaltningen?
Fastighetsservice är det RMFS-Ring mig fastighetsservice tjänst.
Ring mig fastighetsservice är svaret.......08 - 599 062 00
Vi finns i Stor Stockholm (innerstaden tex. Kungsholmen, Vasastan mfl och förorterna tex. Solna, Kista samt skärgården) även i Sörmland Nyköping, Södertälje, Järna, Gnesta, Trosa mfl.

 

Vision:
Att finnas tillhands för de som inte har tid eller kunskap att utföra företags-/ kontors-/fastighetsservicen själv i stor Stockholm med omnejd. Vi ska vara lätt att nå med ett nummer 08-59906200. Servicehjälpen ska vara snabb och proffsig nära i tiden.

Som en kund sa "Det är så skönt att ha ETT TELEFONNUMMER att ringa och ni fixar allt".

Tjänsten är att underlätta för kunden i dess skötsel på kontoret eller fastigheten. Vi kommer och utför det ni efterfrågar som behöver lagas, saknas, installeras, inköp, monteras, reparerar, byter ut eller regelbundet koll mm.
www.rmfs.se & www.ringmigfastighetsservice.se
info@rmfs.se
Tekniskchef, Åke Borg 08-59906203
VD, Lena Borg Oké 08-59906201

Huvudkontor i Trosa