Svensk biblioteksförening

Robertsfors bibliotek har flest besökare i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:30 CEST

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Robertsforsborna är de flitigaste biblioteksbesökarna i Västerbottens län. Skellefteå och Sorsele är bäst på att köpa in ny litteratur och annan media – en bevisat viktig faktor för att skapa attraktiva bibliotek.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Västerbotten. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att barnbokslånen ökar i Västerbotten i allmänhet. Nordmaling är den kommun inom länet som står för den största ökningen. Där ökade antalet barnbokslån med 77 procent mellan 2008 och 2009.

– Det är mycket glädjande att det satsas på barnböcker i Västerbotten, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Robertsforsborna är de flitigaste biblioteksbesökarna medan Åsele är bäst i länet när det kommer till utlåning.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.