Regionförbundet Örebro

Robotikforskning får stipendium för bra samarbete med näringslivet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 17:12 CET

Mia Lindström och Dimiter Driankov tilldelas regionförbundets och Örebro universitets samverkanspris för att de framgångsrikt arbetar tillsammans med både näringsliv och offentlig sektor. De får priset för arbetet inom ramen för forskningsmiljön AASS, autonoma sensorsystem.

– Vi vill med det här stipendiet lyfta fram de som lyckas med att överbrygga klyftan mellan forskningen som sker på universitetet och företagens praktiska verksamhet, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Juryns motivering:
Årets pris delas mellan Mia Lindström och Dimiter Driankov som båda utifrån sina arbetsuppgifter verkat för att området AASS, autonoma sensorsystem, utgör en stark forskningsmiljö som också på ett framgångsrikt sätt samverkar både med näringsliv och med offentlig sektor.

Priset är på 10 000 kronor och syftar till att öka samarbetet mellan universitet och det övriga samhället.

– Det är extra roligt att det här forskningsprojektet har lyckats bra med samarbetet eftersom autonoma sensorsystem är en så viktig verksamhet för hela regionen och dessutom håller en mycket hög internationell nivå forskningsmässigt, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

Priset för samverkan med det omgivande samhället är instiftat av Regionförbundet Örebro och Örebro universitet gemensamt. Det går till den person eller de personer som utmärkt sig genom att synligt och strategiskt samverka mellan universitetet och näringsliv eller offentlig sektor.

För mer information

Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75

Jens Schollin, rektor Örebro universitet, 070-649 34 40