Medivir AB

Roche och Medivir satsar på ett nytt virologiprogram inom hepatit C och gör omstruktureringar i befintligt HIV-samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 09:01 CET

Roche och Medivir tillkännager idag ett nytt forskningsavtal inom
hepatit C (HCV)- området och en omstrukturering av samarbetet inom HIV-
området. Beträffande det pågående avtalet inom HIV, tecknat i april
2002, kommer Medivir att överta utvecklingsansvaret för MV026048 medan
Roche får en rådgivande roll i det fortsatta utvecklingsarbetet med
möjlighet att återta programmet vid ett senare tillfälle. Inom det nya
forskningssamarbetet kommer parterna att gemensamt arbeta för att ta
fram nya hämmarsubstanser för behandling av hepatit C-infektioner.

"Inom hepatit C-området är Roche en idealisk partner för Medivir. Den
generösa forsknings-stödet betyder att Medivir fortsatt kan öka sin
kompetens och expandera sin pipeline utan att det påverkar
nettokostnaderna för forskningen," säger Lars Adlersson, VD för Medivir.
"I det omstrukturerade HIV avtalet kommer Medivir att bidra med sin
expertis för att lösa nuvarande utmaningar som vi står inför i detta
tidiga HIV projekt, MV026048. Vi är villiga att göra denna begränsade
investering i syfte att få en större del av det kommersiella värdet i
detta intressanta HIV-projekt".

"Roche har sedan tidigare framgångar med HCV-substanser såsom Pegasys
och Copegus liksom HIV-substansen Fuzeon" påpekar William M. Burns,
läkemedelschef på Roche. "Vårt utökade partnerskap med Medivir visar hur
Roche strategiskt väljer och omstrukturerar partnerskap där innovativa
terapier kan leda till nya behandlingsformer. Vårt beslut att utöka
samarbetet med Medivir visar vårt starka engagemang till våra
samarbetsparter och till att bygga en stark HIV och HCV portfölj."

Avtalsvillkor
Medivir gav i april 2002 Roche exklusiva utvecklings- och
marknadsrättigheter globalt, undantaget de nordiska länderna, för
MV026048 mot HIV. I den nya avtalsstrukturen behåller Roche rätten att
träda in i det pågående programmet samt att bistå Medivir med vägledning
och kunnande i det fortsatta utvecklingsarbetet. Om Roche utnyttjar sin
option kommer den framtida betalningen till Medivir att öka i jämförelse
med ursprungsavtalet.

Medivir och Roche kommer dessutom att samarbeta i ett nytt
forskningsprogram riktat mot HCV. Liksom i det första avtalet behåller
Medivir marknadsrättigheterna till HCV-produkterna i de nordiska
länderna. Det nära samarbetet mellan parterna gör att Roche dessutom
kommer att lämna ett finansiellt stöd för detta program samt betala
milestones och royalty till Medivir.

Roche i HCV
Hepatit C är ett blodburet virus som kroniskt infekterar ca 2,7 miljoner
amerikaner. Detta virus är en av de vanligaste orsakerna till cirros och
levercancer och är den främsta anledningen till levertransplantationer i
USA. Roches Pegasys (ett PEG-modifierat alfa interferon) och Copegus
blev godkända av FDA i december 2002 för kombinationsbehandling av vuxna
med kronisk hepatit C som har kompenserad leversjukdom och som tidigare
ej behandlats med interferon alfa. Effekt visades i patienter med
kompenserad leversjukdom och histologiska tecken på cirros.

Roches affärsutveckling och samarbetsstrategi
Roche är en framstående samarbetspartner med kunskap i att identifiera
banbrytande uppfinningar som kan leda till nya och bättre läkemedel.
Sedan januari 2002 har Roche slutit över 50 nya partnerskap, vilka
spänner över ett brett fält av terapeutiska områden och teknologier, och
gör Roche industriledande. Genom sina samarbetsstrategier skapar Roche
gemensamt med sina partner mervärden genom att omvandla dessa
affärstransaktioner till produktiva relationer vilka möjliggör ömsesidig
tillväxt.
Som ett bevis på denna utvecklingsstrategi har Roche och dess partner
under de senaste åtta månaderna förnyat eller vidgat nio pågående
samarbeten. Roches samarbetsstrategi möjliggör för sina partner att nå
sina mål och att bevara sin kulturella identitet och entreprenöranda.

Om Roche
Roche är ett av de världsledande innovativa bolagen inom hälsovård med
huvudkontor i Basel, Schweiz. Dess kärnverksamhet är läkemedel och
diagnostik. Roche är nummer ett inom den globala diagnostikmarknaden,
ledande leverantör av läkemedel mot cancer och ledande inom virologi och
transplantation. Som leverantör av produkter och tjänster för
förebyggande, diagnos och behandling av sjukdomar bidrar koncernen inom
flera områden till att förbättra människors hälsa och livskvalitet.
Roche har 65.000 anställda i 150 länder. Koncernen har samarbeten samt
F&U-avtal med flera partner inkluderande majoritetsägarskap i Genentech
och Chugai.

Om Medivir
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som
utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och
Cambridge, Storbritannien. Medivirs forskning är inriktad på att
utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser
som målenzym. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli
2003 noteras bolaget på Attract40-listan.

I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros,
munsår, benskörhet, RA (reumatoid artrit), astma och MS (multipel
skleros).
Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter
avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två projekt befinner sig i
fas I och ett i fas II.
I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner
sig ett projekt, MV026048.
I optimeringsfasen finns tre projekt och i fasen för identifiering av
modellsubstans finns två projekt. I det första prekliniska steget, den
explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter.
För information se vår hemsida www.medivir.se

För ytterligare information vänligen kontakta

MedivirAB
Rein Piir CFO/IR
Tel +46 8 5468 3123 eller mobil +46 708 53 72 92