Villaägarnas Riksförbund

Röd-gröna i Stockholm bryter vallöfte: chockhöjda tomträttshyror för småhus

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 14:42 CEST

5 500 familjer i Stockholm och kranskommunerna får sina tomträttsavgälder höjda med upp till 18 000 kronor per år. Det blir effekten om det förslag som behandlas i exploateringsnämnden den 14 april går igenom. Före valet lovade (S), (V) och (MP) att lämna avgälderna ifred.

Förslaget innebär att Stockholm ändrar sina regler och knyter tomträttsavgälderna till gällande marktaxeringsvärden. Därmed stiger tomträttsavgälderna automatiskt vid varje småhustaxering, nästa gång redan 2018.

Inför valet 2014 ställde Villaägarna frågor om tomträtt till de politiska partierna i Stockholm:

Fråga 1: Anser ditt parti att Stockholms stad bör ändra sina regler om tomträttsavgälder (tomträttshyror) för småhus under kommande mandatperiod? Om så, med vilken inriktning?

S: Vi anser att reglerna för tomträttsavgälder ska vara långsiktiga och förutsägbara. Vi avser inte ändra nuvarande regler under nästa mandatperiod.

V: Vänsterpartiet i Stockholms stad har inte för avsikt att ändra reglerna vad gäller tomträttsavgälden för småhus under nästkommande mandatperiod. Däremot vill vi sänka avgälderna för byggherrar som förbinder sig att bygga yt- och kostnadseffektiva bostäder. Bostadsbristen i Stockholm är akut, och därför måste staden vidta åtgärder för att öka tillgången på bostäder som exempelvis unga, studenter och äldre har råd att efterfråga.

MP: Miljöpartiet i Stockholm anser inte att Stockholms stad bör ändra sina nuvarande regler om tomträttsavgälder.

- Det är svårt att föreställa sig ett mer flagrant löftesbrott än detta. Majoriteten gör exakt vad de lovade att inte göra före valet. Villaägarna kräver att stadshusmajoriteten håller sitt vallöfte. Annars finns risken att enskilda småhusägare tvingas lämna sina hem, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Småhuspriserna har stigit kraftigt i Stockholm på senare år. Det innebär att marktaxeringsvärdena kommer att höjas kraftigt i och med fastighetstaxeringen 2018.

- Tomträtt infördes 1907 för att göra småhusägande möjligt även för familjer med lägre inkomster. Om tomträttsavgälderna knyts till marktaxeringsvärdet kommer många familjer få mycket stora höjningar av avgälderna. Tomträtten förvandlas därmed till en otrygg upplåtelseform, helt på tvärs med syftet, säger Lena Södersten.

Tomträtter finns i Bromma, Enskede, Skarpnäck, Hässelby, Vällingby, Herrängen, Sätra, Bredäng, Mälarhöjden, Skärholmen, Farsta, Tallkrogen, Gubbängen. Stockholm har också tomträtter i Botkyrka, Salem, Ekerö och Huddinge.

För mer information 

Lena Södersten, tomträttsexpert telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, kommunikationschef, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.