Aprinova AB

Röda arbetsplatser förlorar arbetstid för miljoner varje år

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 14:03 CEST

En arbetsplats med HRI® 47 eller lägre är en Röd Arbetsplats. På en arbetsplats med 10 - 12 anställda handlar det om mer än 1 miljon kronor/år i enbart förlorad arbetstid. Karolinska Institutets forskning i personskadeprevention visar att risken för utbrändhet ökar med 400 % när både individens och arbetsplatsens HRI® understiger 50. Förutom förlorad arbetstid tillkommer också konstnader för högre sjukfrånvaro, sämre kvalitet i utfört arbete, förmodligen också ökad personalomsättning med dyrare hantering av vikarier och timanställda.

Reflect HRI® visar hur det ser ut i din organisation, vad som behöver göras och hur. Reflect HRI® undviker alla ickefrågor och tar fram medarbetarnas autentiska upplevelse av sin arbetssituation, sitt team, sin roll och uppgift. Reflect HRI® tillgodoser arbetsmiljölagens krav, och ger flera viktiga värden, är billigare, enklare och snabbare än enkäten och har djupintervjuns kvalitet.

10 starka värden i Reflect HRI ®

1.Medarbetarundersökning 2.Arbetsmiljömätning 3.Psykosocial skyddsrond 4.Verksamhetsutveckling 5.Gemensamt lärande 6.Åtgärdsplaner 7.Medarbetarutveckling 8.Teamutveckling 9.Ledarstöd/Beslutsstöd 10.Systematik & utvärdering