Röda Korset

Röda Korset i Dalarna, Västmanland, Uppland och Gävleborg kraftsamlar för att samla in till de drabbade i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 13:52 CET

Röda Korset finns på plats i Haiti och de områden som drabbades av jordbävningen under tisdagen.
Värst drabbat är Haitis västra provins med en befolkning på 2,2 miljoner människor.
Den första preliminära appellen om hjälp är på 72 miljoner kronor.

Röda Korsets frivilliga i Haiti håller just nu på att hjälpa skadade och bistå de sjukhus som inte har tillräckligt med resurser för att klara av situationen.

De omedelbara behoven är att söka efter skadade och rädda dem ur rasmassorna, men också att upprätta fältsjukhus, ta hand om skadade och bidra till att de drabbade får rent dricksvatten och tak över huvudet. 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Federationen, bidrar med förnödenheter som består av köksmaterial, hygienartiklar, filtar och vattenbehållare.

Experter i katastrofhjälp, sjukvård och logistik från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen skickades till Haiti under onsdagen för att stödja Haitiska Röda Korset och utvärdera situationen för att kunna besluta om bästa möjliga stöd.

Svenska Röda Korset har under flera år bidragit till det regionala katastrofcenter i Panama som samordnar regional teknisk expertis. Där finns även lager av till exempel första hjälpen-utrustning och hygienartiklar. Vi har redan bidragit med pengar till insatsen och vi bidrar även med personal till både fältsjukhus och vattenreningsverk.

Det här gör Röda Korset just nu

Röda Korset hjälper till med att hitta överlevande i rasmassorna, ger drabbade rent vatten, köksutrustning, akut sjuk- och hälsovård och tak över huvudet. Stödet omfattar även mer långsiktiga insatser som återuppbyggnad av raserade hus, telekommunikation och infrastruktur, psykosocialt stöd för de som traumatiserats av katastrofen samt av efterforskning och återförening av saknade familjemedlemmar.

VI BEHÖVER DITT STÖD!
Stöd Röda Korsets insatser i Haiti genom att:
 sms:a AKUT till 72900, för att skänka 50 kr (debiteras på telefonräkningen). 
 sätt in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med "Haiti".
ge Ditt bidrag i någon av insamlingsbössorna på våra Mötesplats Kupan som finns i kommunen
  eller i våra insamlingsbössor som vi mobiliserar ”på stan” i helgen!

För mer information om insamlingsarenor kontakta:
Västmanland: Tomas Strand, 021-83 15 66, tomas.strand@redcross.se

Gävleborg: Ulla Öberg, 0278-63 90 62, ulla.oberg@redcross.se

Uppland: Carina Bruks, 018-18 75 53, carina.bruks@redcross.se

Dalarna: Daniel Grönberg, 023-70 41 12, daniel.gronberg@redcross.se

För information om Röda Korsets insatser på Haiti kontakta:  Daniel Grönberg, 023-70 41 12, daniel.gronberg@redcross.se