Svenska Röda Korset

Röda Korset i Jämtland och Västernorrland kraftsamlar för att samla in pengar till de drabbade i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 14:35 CET

Röda Korset finns på plats i Haiti och de områden som drabbades av jordbävningen under tisdagen. Värst drabbat är Haitis västra provins med en befolkning på 2,2 miljoner människor.
Den första preliminära appellen om hjälp är på 72 miljoner kronor.

Röda Korsets frivilliga i Haiti håller just nu på att hjälpa skadade och bistå de sjukhus som inte har tillräckligt med resurser för att klara av situationen.

De omedelbara behoven är att söka efter skadade och rädda dem ur rasmassorna, men också att upprätta fältsjukhus, ta hand om skadade och bidra till att de drabbade får rent dricksvatten och tak över huvudet. 

Det här gör Röda Korset just nu

Röda Korset hjälper till med att hitta överlevande i rasmassorna, ger drabbade rent vatten, köksutrustning, akut sjuk- och hälsovård och tak över huvudet. Stödet omfattar även mer långsiktiga insatser som återuppbyggnad av raserade hus, telekommunikation och infrastruktur, psykosocialt stöd för de som traumatiserats av katastrofen samt av efterforskning och återförening av saknade familjemedlemmar.