Svenska Röda Korset

Röda Korsets organisationsförändring rör enbart tjänstemannaorganisationen.

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:47 CEST

Ett förtydligande av tidigare pressmeddelande då det inte är allmänt känt att tjänstemannaorganisationen och frivilligledet inte sorterar under samma ”tak”. Tjänstemän är anställda centralt av Röda Korset och anställda på mötesplats Kupor är anställda av lokalföreningarna.

 

Organisationsförändringen rör enbart tjänstemannaorganisationen och frivilligledets indelning i kretsar och regioner påverkas inte. Den nationella närvaron i landet kommer fortsättningsvis att vara stor, inte minst genom Röda Korsets 300 mötesplatser .

 

Röda Korset rustar för att möta en framtid där organisationens unika humanitära uppdrag och stöd till utsatta människor kommer att vara viktigare än någonsin.

Röda Korsets tjänstemannakontor kommer framöver att finnas på följande orter: Malmö, Växjö, Kalmar, Visby, Göteborg, Skövde, Jönköping, Linköping, Stockholm, Örebro, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå.

-          Arbetet inom Röda Korset kommer att förändras och det är inte längre viktigt att finnas fysiskt på många kontor. Besparingen och omorganisationen berör inte våra lokalföreningar eller mötesplats Kupan och inte heller deras anställda. säger Hans Green, regionchef Södra Norrland.

Röda Korsets centralstyrelse har beslutat att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader senast under budgetåret 2014. Ett förbättrat resultat på cirka 150 miljoner kronor ska uppnås under de kommande tre åren i form av betydande besparingar, men även genom intäktsökningar. De tio regionchefstjänsterna tas bort och nu skapas istället en nationell struktur. Administrativa tjänster och stödverksamhet kommer att centraliseras när en tredjedel av tjänsterna försvinner.

Röda Korsets behandlingscenter för torterade flyktingar, RKC, i Malmö, Skövde, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Skellefteå berörs inte av nedskärningarna. Inte heller Röda Korsets högskola eller Röda Korsets folkhögskola berörs av besparingarna.

För mer information kontakta

Siw Jemteborn

Kommunikatör, Region Södra Norrland

Tel 063-551538 , e-post: siw.jemteborn@redcross.se