Socialdemokraterna

Rödgrön uppgörelse om att stärka folkrörelser, ideella och idéburna sektorn

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:54 CET

De rödgröna vill gå längre än regeringen för att stärka folkrörelsernas och de idéburna organisationernas möjligheter och förutsättningar att fånga upp engagemang och bedriva sitt viktiga arbete.

Därför kräver nu Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i en gemensam motion på regeringens proposition om en politik om det civila samhället att folkrörelserna får en förhandlingsrätt gentemot staten, och att regeringen höjer ambitionerna när det att skapa möjligheter för exempelvis sociala entreprenörer. De rödgröna markerar också tydligt att staten, kommunerna och landstingen aldrig får frånhända sig huvudansvaret för välfärd genom att skyffla över mer och mer ansvar på frivilligorganisationerna.

- Vi tre partier, som är sprungna ur riktiga folkrörelser, vet hur viktiga dessa är. Regeringens diffusa tal om "dialog" med frivilligorganisationerna riskerar att endast bli tomma ord. Vi vill att samhället förbinder sig att ge folkrörelserna ordentliga förutsättningar och årlig förhandlingsrätt. De gör ett mycket viktigt arbete, och möjliggör för miljontals svenskar att få utlopp för sitt engagemang, säger Socialdemokraternas kulturpolitiske talesman Leif Pagrotsky.

- Vi är positiva till - och vill stärka - det engagemang som finns hos folkrörelserna. Det är viktigt att dessas oberoende och självständighet ska värnas. Vi behöver både en stark, gemensamt finansierad sektor och den kanal för medmänskligt engagemang som de idéburna organisationerna utgör. Men frivilliga krafter får aldrig bli ett sätt för staten att få gratis arbetskraft eller ersätta det ansvar som politiken har på områden som arbetsliv och bostadspolitik, säger Siv Holma (V), ordförande i riksdagens kulturutskott.

- Den ideella sektorn fyller en mycket viktig funktion, som vi vill stärka. Därför kräver vi att regeringen återkommer med en ny särskild proposition om den sociala ekonomin och sociala entreprenörer. Sociala ekonomin kan bidra till den nödvändiga omställningen av samhället för ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet och fler jobb, säger Gunvor G Ericson (MP), riksdagsledamot.

FÖR VIDARE INFORMATION :
Daniel Färm, pressekreterare (S) 08-786 66 29, 070-650 12 09
Ulf Söderström, pressekreterare (MP) 08-786 41 38, 070-730 62 10
Britta Kellgren, pressekreterare (V) 08-786 46 14

De rödgrönas uppgörelse om att stärka folkrörelserna och den ideella sektorn innehåller bland annat:
* ett nytt mål om folkbildningens betydelse samt om folkrörelsernas, den ideella och idéburna sektorns, dubbla roller: som röstbärare och opinionsbildare, men också som aktör och utförare;
* en förhandlingsrätt för folkrörelserna, den ideella och idéburna sektorn, och årliga överläggningar med regeringen och Sveriges kommuner och landsting;
* att de väl etablerade begreppen folkrörelser, ideell och idéburen sektor används istället för regeringens nyspråk "civilt samhälle";
* krav på en särskild proposition om att skapa bättre förutsättningar för den sociala ekonomin och sociala entreprenörer;
* att ett nytt särskilt idrottspolitiskt program tas fram, med ett förnyat "handslag" med idrottsrörelsen;
* att de ideella kultur- och konsumentorganisationernas ställning stärks.
Detta är ett pressmeddelande från de rödgröna. Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor eller den gemensamma rödgröna sidan!

http://www.rodgron.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://mp.se/
http://www.vansterpartiet.se/