De rödgröna

Rödgröna vill ha flexiblare kulturorganisation

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 17:09 CET

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommenterar nu Kultursamverkansutredningens förslag. De rödgröna vill se ökade möjligheter att stärka regionernas ansvar att fördela stödet till kulturen, samtidigt som staten också fortsättningsvis ska ha ett ansvar för kulturpolitiken. Men de rödgröna är starkt kritiska till regeringens senfärdighet i frågan, och vill undersöka möjligheterna att låta framför allt storstadsregionerna själva få bestämma ansvarsföredelningen mellan landsting/region och kommun. Därmed öppnar de för att låta exempelvis Stockholm få undantag från den så kallade portfölj-/koffertmodellen, och i direktdialog med staten fördela de statliga kulturpengarna.
- Vi vill stärka möjligheterna att lokalt anpassa hur stödet till kulturen bör göras. Detta blir en logisk följd av de två fullskaliga regionaliseringsförsök som den socialdemokratiska regeringen initierade i Skåne och Västra Götaland. På så vis kan det bli kortare avstånd mellan kulturutövare och alla som får ta del av musiken, teatern eller dansen. Regionerna är normalt de som är bäst lämpade för att ta hand om detta. Men det kan finnas skäl att låta framför allt stortstadsregionerna själva - i dialog med staten - få bestämma ansvarsfördelningen i hur det statliga stödet till kulturen ska fördelas, säger Socialdemokraternas kulturtalesperson Leif Pagrotsky.

- Det är bra om kulturen kan decentraliseras ytterligare. Vi tror att stödet till kulturen kan göra mer nytta om besluten fattas regionalt. Men den nya modellen för kultursamverkan innebär snarare ökad kulturell byråkrati än decentralisering. Vi rödgröna vill se en mer flexibel kulturorganisation, säger Miljöpartiets kulturtalesperson Esabelle Dingizian.

- Visst är kulturens organisering viktig. Men ambitionerna och innehållet i samhällets stöd till kulturen måste alltid vara viktigare än formerna för dess fördelning. En rödgrön regering kommer att ha högre ambitioner på kulturområdet än de borgerliga. Vi vill sätta fokus på att förbättra villkoren för kulturskaparna, så att fler kreativa människor kan bidra till att skapa och tillgängliggöra musik, teater, film och konst. Vi vill överbrygga klyftorna mellan olika grupper i samhället, där vissa har större möjligheter att ta del av kultur än andra, säger Siv Holma (V), ordförande i riksdagens kulturutskott.

Daniel Färm
pressekreterare
Socialdemokraterna i riksdagen
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se

Maria Almström
pressekreterare
Vänsterpartiet
0708 - 31 45 43

Tomas Melin
Miljöpartiet de Gröna
070-766 42 23
Detta är ett pressmeddelande från de rödgröna. Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor eller den gemensamma rödgröna sidan!

http://www.rodgron.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://mp.se/
http://www.vansterpartiet.se/