De rödgröna i Region Skåne

Rödgrönt inför fullmäktige

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 09:04 CEST

I dag sammanträder regionfullmäktige i Rådhus Skåne. Regionfullmäktige tar bland annat beslut om förbättring av Jojo Sommar-kortet och glasögonbidrag för barn och unga.

Jojo Sommar
Jojo Sommar-kortet är ett förmånligt sätt att resa under sommaren och uppskattas av många. Nu föreslås en förbättring för den som reser under sommaren med flera barn. Från och med i år föreslås resekortet gälla för tre personer, varav max 1 vuxen. Exempelvis en vuxen samt två medföljande barn/ungdom upp till och med 19 år, till samma pris som tidigare.

– En tydlig förbättring som kommer att gagna våra resenärer, inte minst ensamstående föräldrar, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Det nya förslaget blir en skillnad mot nuvarande upplägg där ett kort gäller för en vuxen och två barn upp till och med 6 år, samt att två kort gäller för 5 personer, varav max 2 vuxna.

Glasögonbidrag
Riksdagen har fattat beslut om lag om bidrag för glasögon till barn och unga. Lagen innebär att landstingen ska ge ett bidrag om 800 kronor för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Syftet med det nya bidraget är att möjliggöra för barn och unga att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden.

– Det är glädjande att alla barn nu får samma möjligheter att se. Vi välkomnar regeringens tydliga välfärdssatsning som innebär att även barn som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och papperslösa barn kan få bidrag för glasögon, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), gruppledare Miljöpartiet i Region Skåne
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.