Länsstyrelsen i Jönköpings län

Rödingens lekplatser i Vättern undersöks

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:25 CEST

Under oktober-november genomför länsstyrelserna runt Vättern ett provfiske efter röding på dess lekplatser. Syftet med provfisket är bland annat att få kunskap om vilka lekplatser rödingen använder i dag. I arbetet ingår att märka alla fångade rödingar. Alla som fiskar i Vättern bör därför under de närmaste åren vara uppmärksamma och rapportera in uppgifter vid fångst av märkta rödingar.

Vättern har Sveriges största rödingbestånd. Beståndet har dock minskat under de senaste decennierna. Flera undersökningar har satts i gång för att försöka få svar på varför rödingen minskar. Detta provfiske syftar till att utreda vilka tidigare kända lekplatser som i dag fungerar som lekområden. Undersökningen är en direkt fortsättning på de rödingstudier som utfördes hösten 2004 och sommaren 2005.
Vätterns storröding leker sent på hösten på grunda stenbottnar. Dessa områden är under hösten fredade för allt fiske, se Vätternvårdsförbundets webbplats, och provfiskena bedrivs med stöd av en särskild dispens. Provfisket sker dagtid, 5-10 nät läggs ut per lokal och vittjas minst varannan timme. All fångad röding kommer, före återutsättning, att märkas med så kallade "floy-tags". Märkena är gula och är fästade på vänster sida om ryggfenan.

Både provfiske- och märkningsmetoden är provad många gånger förut och fungerar bra utan att fisken tar skada. Om märkt fisk fångas skall vikt, längd, datum, fångstmetod och fångstplats noteras och inrapporteras till Fiskeriverkets Sötvattenlaboratorium, Stångholmsvägen 2, 178 93 Drottningholm alternativt "fiskmarkningen@fiskeriverket.se".

Kontaktpersoner
Anton Halldén
Länsfiskekonsulent
Telefon: 036-39 50 62

Michael Bergström
Tillsynsman & fältkontakt
Mobil: 070-600 91 51

Johnny Norrgård
Fältkontakt
Mobil: 0735-34 14 60

Vidare läsning
Vätternvårdsförbundet
http://www.vattern.org/