Världsnaturfonden WWF

Rödlistningen av ålen ger skydd för framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:27 CEST

Ett 40-tal ålfiskare från Skåne och Blekinge besökte under tisdagen Världsnaturfonden WWFs kansli på Ulriksdals slott utanför Stockholm för att uppmärksamma problemen med ålfisket. Fiskarnas protester riktas mot att ålen är rödlistad, bland annat i WWFs konsumentguide för fisk.

WWF är positiva till en dialog med fiskenäringen för att klara de stora utmaningar som både branschen och konsumenterna står inför.

- Vi har ett gemensamt mål att kunna fiska och äta ål med gott samvete i framtiden. Men den europeiska ålen är kraftigt hotad i Sverige liksom i Europa. Att rödlista ålen skyddar den i väntan på tillfriskning. Här kan vi tyvärr inte kompromissa, eftersom hotet är så starkt, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Internationella havsforskningsrådets senaste rapport visar ännu inga tecken på återhämtning av ålbeståndet. Ålen har minskat drastiskt de senaste30 åren och bara cirka 1-5 procent finns kvar jämfört med i slutet av 1970-talet. Innan en ål blir könsmogen tar det 10-15 år och leken på väg från Sargassohavet rymmer många faror.

Att kraftbolagens vandringshinder är ett större hot än fisket, är ett argument som WWF inte delar.

- Visst är det viktigt att kraftbolagen tar bort vandringshinder, det ingår i den förvaltningsplan som Fiskeriverket har tagit fram. Men det övergripande hotet mot ålen idag är fortfarande själva fisket och det är där man kan införa de snabbaste åtgärderna, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Senast den 31 december i år ska alla länder i EU redovisa hur de ska förvalta ålen. I Sverige är ålfisket förbjudet sedan den 1 maj 2007. Men småskaliga kust- och insjöfiskare kan få tillstånd för fortsatt ålfiske om de är beroende av det för sin ekonomi.

Handeln med ål är reglerad genom CITES-konventionen för skydd av hotade djur och växter. Export- och importtillstånd krävs för att sälja europeisk ål till och från EU.

Under 2007 exporterade Sverige omkring 540 ton ål för ett sammanlagt värde av cirka 50 miljoner kronor. Importen uppgick till ungefär 20 miljoner kronor. Exporten går till Holland, Tyskland och Danmark medan importen främst sker från Storbritannien och Danmark.

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekretare WWF, 08-624 74 02, 070-105 30 55

Inger Näslund, fiskeansvarig 08-624 74 09, 070-105 30 55

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77
Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.