Fältbiologerna

Rödmålad demonstration mot Nordkalk utanför Riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:23 CET

Ikväll samlas upp mot 100 personer med rödmålade ansikten för att demonstrera mot företaget Nordkalk utanför riksdagen. Inne i riksdagen anordnar bolaget ett seminarium för att berätta om sina planer på kalkbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Kalkbrytningen handlar om ett unikt naturområde som förstörs, en dricksvattentäkt som riskerar att bli obrukbar och en befolkning som lämnas med ett hål i marken.  Vi samlas för att demonstrera för det enda som kan vara rätt - fast mark och rent vatten. 

Då kalkbolaget Nordkalk ikväll bjuder in riksdagsledamöterna till ett seminarium om Ojnareskogen samlas vi utanför för att säga sanningen. Kl 17.00 kommer vi att stå rödmålade utanför riksdagen i en tyst manifestation. 

- Vi kan inte acceptera ett kalkbrott i Ojnareskogen. Det handlar om världsunik natur som går förlorad. Det handlar om levnadsförhållanden för befolkning och lantbruk som går om intet om vattenförsörjningen hotas. Det handlar om grundläggande värden som ingen kan skoja bort säger Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna. 

Fallet med Ojnareskogen ligger nu hos Högsta Domstolen som ska inleda förhandlingar i vår. Under tiden rasar gruvboomen i Sverige, område efter område prospekteras för gruvor och dagbrott. Imorgon är det sagt att regeringen ska besluta om en ny mineralstrategi för Sverige. Efter att ha följt dialogdiskussionerna inför strategin är vi mycket bekymrade över den framtid som väntar. 

- Nordkalks exploateringsplaner är en del av den extrema gruvboom som pågår i Sverige idag. Den bygger på ett snabbt, ansvarslöst uttag av mineraler ur marken för att sedan lämna kvar ett sargat, obrukbart landskap till kommande generationer säger Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna. 

- Den utveckling vi ser idag med stora lobbyströmmar från gruvindustrins håll är att bryta mer och mer på redan skyddade områden och så snabbt som möjligt säger Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna. Att förstöra så långsiktiga värden för att tillfredsställa vårt kortsiktiga konsumtionssamhälle är långt ifrån hållbart. Sveriges regeringen tar inte ansvar för varken min eller kommande generationers framtid. 

Kontakt: 

Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna

076-0535242

alva.snis.sigtryggsson@faltbiologerna.se 

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.