Fältbiologerna

Rödmålade miljökämpar vaktar riksdagen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 08:18 CEST

RÄTTELSE 2012-08-23: 09.12

Idag klockan 12.00 (OBS -ny tid) kommer fältbiologer i rödmålade ansikten samlas vid Riksdagen i en manifestation mot det planerade kalkbrottet i Ojnareskogen på norra Gotland. Detta med anledning av den interpellation som sker i riksdagen idag angående ändringar i Sveriges miljölagstiftningar.

Under interpellationen kommer mp-ledaren Åsa Romson fråga ut miljöminister Lena Ek om Sveriges skydd av Natura2000-områden, speciellt med anledning av det som just nu pågår i Ojnareskogen. Med rödmålade ansikten till läten av olika skogsljud, kommer Fältbiologerna i sin manifestation försöka göra röst åt Ojnareskogen utanför riksdagen. Avsikten är att uppmärksamma riksdagsledamöter och förbipasserande på den prövning av svensk miljörätt som pågår.
- Ojnarefrågan är den viktigaste frågan för svensk miljölagstiftning sedan miljöbalken skrevs. De röda ansiktena står för ilska och vi vill inte att någon ska få undgå de försvagningar av miljölagstiftningen som skett för att möjliggöra det här kalkbrottet, säger Tova Melin från Fältbiologerna.

I samband med aktionen skickas även ett vykort med hälsning från Bästeträsks nationalpark år 2013 till alla riksdagspolitiker.
- Det är vår bild av framtiden, säger Tova Melin. Vi vill vara glada över en nationalpark, inte arga på ett kortsiktigt och helt vansinnigt tillstånd till ett kalkbrott!

Domen angående det omtalade brottet är den första efter en lagändring som skedde i miljöbalken 2009. Lagändringen skickades in på begäran av Svensk gruvindustri - mitt under pågående rättsprocess. Domen kommer nu bli prejudicerande för alla kommande rättsfall i miljödomstolen.
- Ifall frågan om kalkbrottet inte tas upp i Högsta Domstolen är det fritt fram att exploatera
vilket svenskt område som helst, säger Lisa Behrenfeldt från föreningen Skydda skogen. Ojnareskogen har nämligen alla de skydd ett område kan ha enligt miljöbalken, och om inte den kan skyddas kommer inget annat område kunna skyddas heller!


Bakgrundsfakta:
Ojnareskogen är en av Sveriges mest skyddsvärda skogar, och en viktig del i en planerad nationalpark på norra Gotland. Där finns över 250 rödlistade arter och ett komplext myrsystem som renar dricksvattnet i Gotlands största sjö, Bästeträsk. Trots detta så skyddas inte området av miljöbalken, som nu är svagare än någonsin. 2009 fick det finska företaget Nordkalk tillstånd att bryta kalk på 25 meters djup i ett 170 ha stort område i skogen. Ett antal engagerade har sedan miljööverdomstolens dom den 5 juli haft ett fredligt
stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är
oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Konflikten står mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur, jordbruk och turism för all framtid.

KONTAKT:

Lisa Behrenfeldt, Skydda Skogen 
070-4620373

Tova Melin, Fältbiologerna
076-8412326


Ojnare.tumblr.com
Facebook.com/Ojnareskogen

www.faltbiologerna.se
www.skyddaskogen.se

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.