Göteborgs Stads kulturförvaltning

Röhsska museet stänger ett drygt år för utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 17:34 CET

Röhsska museet kommer att stänga den 27 februari och vara stängt för besök under ett drygt år. Den 2 juni 2018 öppnar museet igen. Beslutet togs av kulturnämnden idag.

Röhsska museet har med sina unika samlingar en stor potential att bli ett av Sveriges ledande museer. Idag saknas förutsättningar för att kunna genomföra det förändringsarbetet som krävs. Verksamheten behöver kunna fokusera på det arbete som nu startar med att utveckla och förnya museet och komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. Arbetet kommer att ta tid och därför är en stängning under ett drygt år nödvändig.

- Målet är att få till stånd en bestående förändring. Det är ett omfattande arbete som startar nu och jag ser det här som en vändpunkt för museet, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen.

När museet skapades för 100 år sedan var den innehållsdrivande idén att museet skulle vara en exempelsamling som framtidens konsthantverkare kunde inspireras av. Detta var för sin tid en radikal idé om museets roll i samhället.

- I utvecklingsarbetet ska vi ta fasta på samtalet med omvärlden och på så sätt säkerställa att museet i framtiden framstår som en tydlig kunskapsinstitution, med ett konstnärligt och innehållsligt driv. Röhsska museet ska ha en aktiv samhällsroll som väcker och stärker nyfikenhet, ökar engagemanget mellan människor och för världen, säger Britta Söderqvist sektorschef museer på kulturförvaltningen.

- För att kunna förverkliga en utveckling av verksamheten är arbetsmiljön avgörande. En verksamhetsutveckling kan inte påbörjas förrän organisationen står på en stabil grund.Nu ska vi fokusera på att omställningen blir så bra som möjligt för personalen och övriga. Arbetet med verksamhetsutveckling behöver ledas av en museichef med stark innehållsvision och därför kommer rekrytering av Röhsska museets nya museichef påbörjas omgående, säger Britta Söderqvist.

När Röhsska museet öppnar igen ska besökaren stå i centrum för verksamheten och publiken ska möta en relevant och mångbottnad verksamhet. En ny utställning utifrån de östasiatiska samlingarna ska vara framarbetad och tillgänglighetsanpassning av den ikoniska byggnaden, ritad av Carl Westman, ska vara påbörjad. Arbetsmiljön ska vara trygg, säker och utvecklande.

Fram till den 26 februari 2017 är Röhsska museet öppet med nuvarande öppettider. Museet kommer efter det att vara stängt för besök fram till 2 juni 2018.

Talespersoner:
Mariya Voyvodova, kulturnämndens ordförande Tel: 031-368 06 20, 0722-09 40 83
e-post: mariya.voyvodova@stadshuset.goteborg.se

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör Tel: 031-368 32 18, 0706-67 00 92
e-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Britta Söderqvist, sektorschef museer Tel: 031-368 36 85, 0722-55 83 90
e-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, HR-chef Tel:031-368 32 11, 0706-21 65 40 e-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Presskontakter:
Nike Vallström, kommunikationschef
Tel: 031-368 32 02, 0706-63 63 43
e-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Jenny Johansson, kommunikatör och presskontakt
Tel: 031-368 36 43, 0707-64 13 99
e-post: jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Göteborg är den öppna staden där vi sätter kultur och konst från hela världen i centrum.