Göteborgs Stads kulturförvaltning

​​Röhsska museet stänger tillfälligt

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 15:46 CET

Röhsska museet kommer att stängas tillfälligt för att ge möjlighet att arbeta med utveckling av verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar psykosocial arbetsmiljö. Det beslutade kulturnämnden idag den 22 november på ett extra nämndmöte. Datum för när museet stänger för besökare och hur länge det kommer att vara stängt beslutas den 29 november.

Kulturnämnden ser mycket allvarligt på situationen på Röhsska museet. Därför kallade kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova kulturnämnden till ett extra nämndmöte för att få en lägesrapport och en redogörelse för de åtgärder kulturförvaltningen anser nödvändiga för att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön på Röhsska museet.

Röhsska museet har med sina unika samlingar en stor potential att bli ett av Sveriges ledande museer. Idag saknas förutsättningar för att kunna genomföra det förändringsarbetet som krävs.

- För att åstadkomma en bestående förändring krävs ett radikalt omtag. Därför anser vi att Röhsska museet behöver stängas för att ge museet möjlighet att arbeta med utveckling av verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar psykosocial arbetsmiljö, säger Mariya Voyvodova, ordförande i kulturnämnden.

Problemen med den psykosociala arbetsmiljön på Röhsska museet har pågått under lång tid. Museet har haft en hög chefsomsättning, många sjukskrivningar, brister i organisation och ledning samt brister i förtroende och tillit. De åtgärder som vidtagits de senaste 15 åren har inte gett den långsiktiga effekt som avsetts. Röhsska museet behöver därför en omfattande rekonstruktion på alla nivåer med fokus på en tydlig, välfungerande organisation, struktur och arbetskultur samt en säker och trygg arbetsmiljö.

– Som politiker har vi det yttersta ansvaret när det gäller god personalpolitik i kulturnämndens verksamheter och för att skapa förutsättningar för att kulturförvaltningen ska kunna förverkliga en god arbetsmiljö, säger Mariya Voyvodova.

Kulturförvaltningen ska nu ta fram en övergripande handlingsplan för att rekonstruera, förändra och utveckla verksamheten på Röhsska museet. Datum för när museet stänger ska beslutas på kulturnämnden den 29 november. Först då kan kulturförvaltningen ge besked om när museet stänger och hur länge det kommer att vara stängt för besökare.

– Jag förstår att detta beslut kan uppfattas som omtumlande för många idag, men jag är övertygad om att när vi ser tillbaka kommer vi att kunna se detta som en vändpunkt för Röhsska museet, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen. Nu ska vi tillsammans med fackliga organisationer ta fram en handlingsplan med fokus på framtiden och påbörja rekryteringen av ny museichef.

Talespersoner:
Mariya Voyvodova, kulturnämndens ordförande
Tel: 031-368 06 20, 0722-09 40 83
e-post: mariya.voyvodova@stadshuset.goteborg.se

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Tel: 031-368 32 18, 0706-67 00 92
e-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Presskontakter:
Nike Vallström, kommunikationschef
Tel: 031-368 32 02, 0706-63 63 43
e-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Jenny Johansson, kommunikatör och presskontakt
Tel: 031-368 36 43, 0707-64 13 99
e-post: jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Göteborg är den öppna staden där vi sätter kultur och konst från hela världen i centrum.