Statens folkhälsoinstitut

Rökförbudet på skolgårdarna kontrolleras allt mer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 08:00 CET

Antalet kommuner som besökt skolor för att kontrollera att rökförbudet på skolgårdarna följs har ökat från 8 procent till nästan 22 procent mellan 2008 och 2011. Det visar Länsrapport 2011, som Statens folkhälsoinstitut släpper idag, Trots det finns det fortfarande mycket kvar att göra.

Av rapporten framgår att hälften av landets kommuner endast avsätter en procent, eller mindre, av en heltidstjänst för att på olika sätt arbeta med kontroll av rökförbudet på skolgårdar och andra rökfria miljöer.

 En tredjedel av kommunerna avsätter ingen arbetstid alls för tillsyn av rökfria miljöer.

- Det är naturligtvis positivt att utvecklingen går åt rätt håll, men det går för långsamt. Att endast 518 av landets 5 600 skolor fått tillsynsbesök är alldeles för lite. Det har varit förbjudet att röka på skolgårdar sedan 1994 men nationella och lokala undersökningar pekar på att det fortfarande röks på många skolgårdar, säger Stefan Persson, utredare på Statens folkhälsoinstitut

I regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken som kom 2011 (ANDT-strategin) lyfts arbetet med rökfria skolgårdar, där såväl kommunernas tillsynsverksamhet som övrigt förebyggande arbete ska bidra till att barn och ungdomar inte börjar använda tobaksprodukter. Detta arbete är särskilt prioriterat under perioden 2011-2015.

- Länsrapport 2011 visar att 55 procent av kommunerna arbetar med olika typer av förebyggande insatser för att främja rökfria skolgårdar men att själva tillsynen av rökförbudet är eftersatt. Nu hoppas vi att ANDT-strategin, som innehåller tydliga prioriteringar på området, kan inspirera kommunerna att besöka ännu fler skolor för att se om rökförbudet följs, säger Stefan Persson.

Länsrapport 2011 bygger på en årlig webbaserad undersökning från Statens folkhälsoinstitut till länsstyrelser och kommuner med frågor som gör det möjligt att följa upp av tillämpningen och efterlevnaden av lagstiftningen kring alkohol och tobak ute i landet samt det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Regeringens ANDT-strategi som kom 2011, samt förändringar i alkohol- och tobakslagstiftningen har varit utgångspunkten för en större revidering av undersökningen 2011.

För mer information kontakta: Silvia Ernhagen, presschef Statens folkhälsoinstitut på mobil: 076 1131082 eller på mail: silvia.ernhagen@fhi.se


Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.