Pharma Nord

Rökning rubbar vår energiomsättning

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 11:28 CEST

Rökning är inte bara skadligt för lungorna och hjärt-och kärlhälsan. Den illaluktande vanan har också visat sig ha en skadlig inverkan på kroppens energiomsättning, vilket återspeglas i observation av minskade blodnivåer av coenzym Q10 hos rökare, jämfört med icke-rökare. I en nyligen genomförd studie på 106 friska män och kvinnor i åldern 21-45 år, varav hälften var rökare, kunde forskarna tydligt se hur rökning sänkte coenzym Q10-nivåerna hos deltagarna. De manliga rökarna hade 50% lägre Q10-nivåer än manliga icke-rökare, medan kvinnliga rökare hade 67% lägre Q10-nivåer än kvinnliga icke-rökare. Sådana betydande minskningar av Q10, ett ämne som cellerna behöver för att alstra energi, ses normalt endast hos personer med kronisk sjukdom.

En kraftfull antioxidant
Q10 är inte bara viktigt för cellernas energimetabolism, utan är också en mycket effektiv antioxidant, vilken stödjer kroppens försvar mot oxidation av lipider som triglycerider och kolesterol. Ju högre halt av dessa blodlipider, desto större är behovet av Q10. Förutom den visade minskningen av Q10, avslöjade den ovan nämnda studien ofördelaktiga förändringar i blod- lipidprofilen, med en ökning av triglycerider och en minskning av HDL (även känt som "bra" kolesterol). Hos manliga rökare gick HDL-nivåerna ner med 19% och en 35% minskning upptäcktes bland kvinnliga rökare. Triglyceridnivåerna hos manliga rökare ökade med 27%, medan de ökade med 20% hos kvinnliga rökare.

Vad är Q10?
Q10 (coenzym Q10) är en vitaminliknande substans, som styr cellernas energimetabolism inne i mitokondrierna. Vi får en viss mängd Q10 från vår mat. Dessutom kan den mänskliga levern syntetisera föreningen. Men vår endogen
a produktion minskar när vi blir äldre, precis som vissa sjukdomar kan påverka våra nivåer av coenzym Q10. Q10 kan också tas som tillskott. Beredningen Bio-Qinon Q10 ger 100 mg rent coenzym Q10, som är upplöst i en speciell oljematris för optimal biotillgänglighet.

Källa:

Al–Bazi MM et al. Reduced coenzyme Q10 in female smokers and its association with lipid profile in a young healthy adult population.

Arch Med Sci 2011;7,6:948-54.