Karolinska Institutet, KI

Rökstopp minskar komplikationer efter operation

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:48 CEST

Patienter som slutar röka fyra veckor före en operation minskar sin risk att drabbas av komplikationer, visar en avhandling från Karolinska Institutet som läggs fram idag. Många av dem som får hjälp att sluta röka inför operationer förblir dessutom rökfria på lång sikt.

Rökare som opereras drabbas oftare än icke-rökare av komplikationer, som sårinfektioner och dåligt läkande sår. Forskning har visat att risken för komplikationer minskas om patienten slutar röka inför operationen, men det är oklart hur långt före operationen rökstoppet måste inledas.

David Lindström är verksam som kirurg vid Södersjukhuset i Stockholm. I sin doktorsavhandling visar han nu att rökstopp så sent som fyra veckor före en operation har god effekt. I den aktuella studien deltog 117 patienter varav hälften erbjöds rökavvänjningshjälp fyra veckor före operationen. Patienterna i kontrollgruppen fick ungefär dubbelt så många komplikationer som patienter som deltog i rökavvänjningsprogrammet.

- Komplikationerna är besvärliga för patienten och dyra för vården. Eftersom rökavvänjningshjälp är både effektivt och billigt jämfört med andra förebyggande åtgärder borde det alltid erbjudas inför operationer, säger David Lindström.

Avhandlingen visar att relativt många av patienterna som deltog i rökavvänjningsprogrammet lyckades sluta röka, både på kort och på lång sikt. Ungefär 58 procent av patienterna som fick rökavvänjningshjälp slutade röka inför operationen, och 33 procent var fortfarande rökfria ett år senare.

- Det är mycket bra resultat jämfört med andra rökavvänjningsprogram. Det verkar som att operationen blir en motivationshöjande faktor för människor som försöker sluta röka, säger David Lindström.

Avhandling: The impact of tobacco use on postoperative complications, David Lindström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset (KI SÖS). Disputation sker fredag 19 September, Aulan, Södersjukhuset.

Läs avhandling: http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7409-071-0/

Ladda ner bild: http://ki.se/pressbilder

För mer information, kontakta:

Dr David Lindström

Mobil: 073620 06 36

E-post: David.Lindstrom@sodersjukhuse.se

Pressekreterare Katarina Sternudd

Tel: 08-524 838 95

E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se